• Home
  • Projecten
  • Een duurzame samenwerking in het prachtige Zuid-Limburgse heuvellandschap

Een duurzame samenwerking in het prachtige Zuid-Limburgse heuvellandschap

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) | 2021 | Zuid-Limburg

Duurzame werkwijze in combinatie met prettige samenwerking en prachtig landschap

Op 30 locaties van NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en 60 locaties van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)worden dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door idverde Realisatie, vestiging Roermond. Een team van 4 tot 6 mensen verzorgen de bomen en planten, maar ook kijkt men naar de staat van de hekwerken, bestrating e.d. Door het certificaat ‘Goud’ conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer die beide opdrachtgevers hebben, wordt het werk duurzaam uitgevoerd. Deze duurzame werkwijze, in combinatie met prettige samenwerking en prachtig landschap waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, zorgt voor veel werkplezier!

WML is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening in Limburg (Drinkwaterwet, 2011). Een belangrijke taak die hieruit voortvloeit is het beschermen van de bronnen die nodig zijn voor de waterwinning. Om deze taak goed te kunnen uitoefenen, beheert WML op een duurzame wijze ongeveer de helft van het totale oppervlak aan Provinciaal waterwingebied. Deze terreinen beslaan ongeveer 800 hectare en horen bij de 25 waterwinlocaties die WML exploiteert.

WBL is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg (WL). WBL produceert gezuiverd afvalwater. Doormiddel van 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, verspreid over Limburg, transporteren en zuiveren ze het afvalwater en ontwaterde slib. Het gezuiverde water wordt teruggebracht in beken en rivieren.  Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels, welke worden gebruikt als brandstof.

Onderhoudswerkzaamheden aan alle terreinen

De onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen van WML en WBL vinden plaats in de breedste zin van het woord. Duurzaam terreinbeheer is een belangrijke schakel in het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van vervuiling van de bodem, het oppervlakte- en grondwater en in het creëren van de juiste condities voor waterwinning en distributie. Naast het dagelijks onderhoud van bomen, planten en bestrating, heeft het onderhoudsteam ook een belangrijke signaalfunctie. Als er risico’s met betrekking tot natuur- en grondwater opgemerkt worden, handelt men hiernaar en koppelen ze dit terug aan WML. “De samenwerking hierin, zo vertelt Rob Triepels, projectleider vanuit idverde Realisatie, is heel praktisch, informeel en oplossingsgericht. Zien we dat er veel werkzaamheden nodig zijn, dan bespreken we deze tijdens een van de vier bouwvergaderingen die we jaarlijks houden”.

Op de terreinen van WBL en WML gelden strenge milieuvoorwaarden. Met name in de milieubeschermingsgebieden (waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden), waar van grond- of oppervlaktewater, drinkwater wordt gemaakt. Het team is extra alert op milieucalamiteiten tijdens de beheerwerkzaamheden. Bij mogelijke calamiteiten tijdens onderhoudswerkzaamheden (hydraulisch aangedreven materieel e.d.) kan er gebruik gemaakt worden van olieabsoptiekorrels, olieabsorbtiedoeken en lekbakken, welke aanwezig zijn in alle bedrijfsbussen. Ook worden machines buiten de terreinen van WML en WBL getankt. Dit om alle risico’s van bodem en grondwatervervuiling te voorkomen. De kennis die nodig is om de werkzaamheden correct uit te voeren, heeft het team zelf in huis. Bij aanvang van het contract, zo’n 4 jaar geleden, was dit een van de criteria en bij de samenstelling van het team is hier zorgvuldig rekening mee gehouden.

Iedere drie a vier weken wordt er een inspectieronde langs de terreinen gemaakt en bekijkt men het werk dat er gedaan moet worden. Dit levert een nieuwe prioriteitenlijst op waardoor het werk erg divers blijft!

Duurzame relatie

Naast de diversiteit draagt ook het prachtige landschap bij aan het werkplezier dat het team heeft. Door de kalkrijke grond in Zuid-Limburg groeien er bijzondere planten. Hierdoor krijgen de onderhoudsterreinen vaak bezoek van studenten van o.a. de Universiteit van Wageningen en Amsterdam om ecologisch onderzoek te doen.

WML en WBL hebben beide de hoogst haalbare milieukeur kwalificatie ‘Goud’ conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer’. Dit houdt in dat alle producten die er gebruikt worden, voorzien moeten zijn van het milieukeur certificaat. Als extra voorwaarde op de BDT worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het onderhoud. Ook zijn er criteria vastgesteld voor het aantal keer dat onkruid geborsteld wordt en het gebruik van de bosmaaier. De natuur moet zo veel mogelijk haar gang kunnen gaan. Daar waar dit niet mogelijk is, worden de terreinen functioneel en praktisch onderhouden en altijd met extra oog voor bodem- en grondbescherming en duurzaamheid!