Groenbeleidsplan gemeente Gennep

Gemeente Gennep
Foto gemaakt door Antoon Rodoe ©
Onze expertises
Gemeente Gennep | 2020 - 2021 | Gemeente Gennep

Een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur

Gemeente Gennep heeft op 8 maart 2021 haar groenbeleidsplan vastgesteld. Een stevig verankerd groenbeleid maakt het mogelijk om groen te integreren in ruimtelijke vraagstukken. De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur. idverde Advies helpt overheden en organisaties bij het maken van bruikbare strategische visies en plannen. Zo zetten we gezamenlijk in op een groene en bio-diverse buitenruimte.

Meer projecten voor Gemeente Gennep

In het groenbeleidsplan zijn de ambities opgenomen op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en kwaliteit leefomgeving. Ook wordt er ingezet op het behoud en versterken van bestaande arealen met singels, bermen en houtwallen. Er wordt gestreefd naar een toename in diversiteit door extensiever te beheren, dood hout te laten staan/liggen of een andere inrichting te verkiezen. Daarnaast worden 20.000 bomen aangeplant in 8 jaar tijd. Dit en nog vele andere ambities en uitgangspunten zijn terug te vinden in het rapport.

Bovengenoemde ambities worden geïntegreerd in het groenbeheer, waaronder het maaibeheer. Door het maaibeheer van deze bermen ecologisch aan te pakken verandert het eentonige beeld van de bermen in een afwisselende begroeiing met kruiden. Maar ook mooie, functionerende dorpsbosjes, het borgen van boomveiligheid, stabiliteit van de houtopstanden én het voorkomen van overlast zijn de hoofddoelen van het dagelijks beheer.

Duidelijke en regelmatige communicatie en participatie is ook één van de uitgangspunten. In de communicatie gaat de gemeente nog meer richten op het uitleggen van de onderhoudswerkzaamheden. Wat doen we wanneer en vooral, waarom nemen we bepaalde maatregelen. Gemeente Gennep betrekt op die manier inwoners bij de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen.

Groenbeleidsplan Groener Gennep 2021-2031
Foto gemaakt door Antoon Rodoe ©
Foto gemaakt door Antoon Rodoe ©