Groot onderhoud de Regenboogbuurt

Gemeente Almere
Gemeente Almere | 2018 - 2022 | Almere

Kleurrijke woonwijk in Almere

De Regenboogbuurt in Almere Buiten is gebouwd tussen 1994 en 1998. De wijk wordt tot het culturele erfgoed van de stad Almere gerekend; kenmerkend is het ontwerp vanuit het thema kleur. Dit komt terug in de gevels van de woningen, de openbare ruimte, groenvoorzieningen, straatmeubilair en straatnamen. Van 2018 t/m 2022 verbetert de gemeente met groot onderhoud de kwaliteit van het openbaar gebied in de wijk.

Meer projecten voor Gemeente Almere

De basis van het groot onderhoud bestaat uit verschillende renoverende werkzaamheden. De grond wordt opgehoogd en de bestrating vernieuwd. Ook het groen in de wijk krijgt een opknapbeurt. Het groot onderhoud is nodig binnen deze wijk. Daar zijn meerdere redenen voor:

  • Signalen van de bewoners over de kwaliteit van hun woonomgeving.
  • De verzakte straten en stoepen door de sterke bodemdaling.
  • Het groen dat op meerdere plekken uit z’n voegen is gegroeid.
  • De wateroverlast op meerdere plekken in de wijk.

Groot onderhoud met ambitie

De gemeente Almere wil klaar zijn voor de toekomst, vooral op gebied van ‘Growing Green Cities’. Het doel is het leven van bewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker te maken. Om de Regenboogbuurt toekomstbestendig te maken, zijn verschillende ambities voor het groot onderhoud opgesteld:

  1. hittestress, wateroverlast en bodemdaling voorkomen
  2. circulaire economie stimuleren door hergebruik van materialen
  3. zelfwerkzaamheid van bewoners stimuleren

Voorafgaand is gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige en klimaatbestendige wijk. De watermodellering wordt doorgerekend met behulp van het programma 3di. Hittestress kaarten zijn opgesteld aan de hand van verschillende satellietbeelden. Er is ontwerpbeleid opgesteld voor de herinrichting, waarbij klimaatadaptatie voor veel situaties als belangrijk(st)e leidraad geldt. De modellen voor wateroverlast, droogte en hitte worden daarbij als toetsingskader gebruikt. Door intensief samen te werken en gebruik te maken van de kennis van alle partijen, zijn we samen in staat om invulling te geven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Integrale blik

Het groot onderhoud vraagt om een andere aanpak met een integrale blik, waarbij er wordt gewerkt in een bouwteam. Kenmerkend voor een bouwteam is dat de partners elkaar kennis en ervaring bundelen. Binnen het bouwteam is er ook sprake van volledige openheid en transparantie over alle onderwerpen. Door regelmatig inloopavonden te organiseren en te werken met klankbordgroepen worden ook de bewoners betrokken bij het maken van het ontwerp. Tijdens het groot onderhoud worden de bewoners regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de wijk meer van de bewoners wordt. Daarnaast zijn initiatieven ontplooid om bewoners ook zelf eigen huis en tuin klimaatadaptief in te richten door toepassen van bijvoorbeeld groene daken en vergroenen van tuinen.

Om een wijk als geheel toekomstbestendig in te richten, moet grensoverschrijdend te werk gegaan worden. Dit in zowel letterlijke zin (ook werkzaamheden buiten de formele projectgrenzen oppakken of aanjagen) als in overdrachtelijke zin (een optimale samenwerking in bouwteam en met stakeholders, en een multidisciplinaire aanpak). Een holistische benadering vergt lef en aanpassingsvermogen van alle deelnemende partijen, en is de sleutel tot succes.

Het bouwteam voor het groot onderhoud bestaat uit: gemeente Almere, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, idverde , Arcadis Nederland, SWECO, landschapsarchitect René van der Velde

Blijf op de hoogte van dit project

Wilt u meer weten over het groot onderhoud? Bezoek de speciale website over dit ambitieuze project en meld u aan voor de nieuwsbrief. Bekijk ook de speciale Facebookpagina met onder andere het laatste nieuws, foto’s en een video van de officiële start.

In de media- Klimaatadaptatie bij groot onderhoud
Lees ook het artikel "Klimaatadapatie groot onderhoud" in Stadswerk Magazine editie 5, 2018 (special klimaatadaptatie)

Deelprojecten

Aanleg klimaatarboretum
Lees meer
Groen schoolplein OBS Het Spectrum
Lees meer

Vragen over dit project? Neem vrijblijvend contact op met onze experts:

Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”
Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”
Al onze experts