Handreiking Natuurdaken

Green Deal Groene Daken
Green Deal Groene Daken | 2017 - 2019 |

Maak het verschil met biodiverse daken

Om de ontwikkeling van groendaken in Nederland te stimuleren, is in 2014 de Green Deal Groene Daken opgericht, waar idverde ook aan deelneemt. Op 28 maart 2019 is de Handreiking Natuurdaken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken en overhandigd aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. Met aandacht voor de versterkende waarde van natuur voor water-, energie- en gebruiksfuncties op daken en tips voor hoe je een natuurdak aanlegt. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Wat zijn natuurdaken

Natuurdaken zijn daken waarbij het versterken van de (lokale) natuur en biodiversiteit centraal staat. Natuurdaken hebben een natuurlijke (vegetatie)bedekking die bij de directe omgeving van het dak past. Dat kunnen grassen, kruiden of struiken zijn, maar ook zand, grind, schelpen of combinaties hiervan. De essentie is dat de bestaande natuur in de omgeving van het dak wordt versterkt of verrijkt.

En natuurdaken kunnen nog veel meer: Zo gaan ze opwarming van de stad tegen. Groene ‘polderdaken’ gaan uitstekend samen met het opvangen van regenwater op het dak. Dit water levert op zijn beurt weer een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van het dakleven. En natuur op je dak draagt weer bij aan de gezondheid en kwaliteit van je eigen leven. Zelfs combinaties met zonnepanelen zijn goed mogelijk. Natuurinclusief bouwen is bouwen voor de toekomst!

De natuurlijke omgeving van het dak vormt de basis voor het ontwerp en inrichting. Elk dak kan op een andere manier worden ingericht en tóch kunnen zij ieder op hun eigen manier bijdragen aan hun directe natuurlijke omgeving.

De waarde van natuurdaken

Begroeide daken zijn in opkomst en bieden vele voordelen. Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven. Betere verdamping zorgt voor meer verkoeling en minder wateroverlast, grasachtige soorten vangen fijnstof beter af en een gevarieerde inrichting met esthetische kwaliteiten vergroot de rustgevende werking van uitzicht op groen.

Alle tips in één praktische handreiking

De focus van de handreiking ligt op het bevorderen van biodiversiteit op groendaken. De handreiking is praktisch en toegankelijk voor iedere initiatiefnemer van een groendak met biodiversiteit. De handreiking is bruikbaar voor een brede doelgroep: van particulieren, bedrijven, beleidsmedewerkers en plantoetsers van overheden tot en met aannemers die groendaken realiseren.

Daarnaast adviseren de initiatiefnemers om de keuze voor een natuurdak eerder in het bouwproces te maken. Nu zien we vaak dat groen op daken achteraan de keten zit, terwijl met de kennis van ecologie, vormgeving en begroeide daken en geïntegreerd kunnen worden gebouwd.

Handreiking Natuurdaken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van natuurdaken? Download dan de handreiking.

Download brochure
Spiral_Book_Mockup_512
Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies

Stel mij een vraag