• Home
  • Projecten
  • Realisatie groene hart woonwijk Het Energiekwartier

Realisatie groene hart woonwijk Het Energiekwartier

Gemeente Den Haag
Onze expertises
Gemeente Den Haag | 2021 | Den Haag

Esperantoplein en De Kleine Veenkade krijgen een nieuwe uitstraling

In het hart van Het Energiekwartier komt een centrale verblijfs- en ontmoetingsruimte: Het Esperantoplein. De leefomgeving van het plein wordt verreikt door veel groen en er worden zitelementen gerealiseerd. idverde Realisatie, Den Haag B.V. heeft de opdracht gekregen om het plein opnieuw in te richten, wat past bij de ontwikkeling van de wijk. Daarnaast wordt het infrawerk in het aanliggende woongebied De Kleine Veenkade gerealiseerd. In juli 2021 wordt het project opgeleverd en kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten op het plein.

Meer projecten voor Gemeente Den Haag

Het Energiekwartier

Het Esperantoplein is gelegen in de woonwijk Het Energiekwartier in Den Haag. Vroeger stond hier de energiecentrale en het GEB gebouw vanwaar de energie voor de huishoudens en bedrijven in Den Haag werd verzorgd. Het energiekwartier is opnieuw opgebouwd met nieuwbouwwoningen, appartementen en herenhuizen in de Haagse Architectuurstijl. Het Esperantoplein wordt voorzien van een nieuwe inrichting wat past bij de ontwikkeling van de wijk.

Bestrating en vergroening

Het Esperantoplein is gevestigd tussen de bierbrouwerij De Prael Den Haag en de aangrenzende woningen van de Esperato. idverde Realisatie, Den Haag B.V. gaat het plein opnieuw bestraten en vergroenen met bomen en planten. Onderdeel van de werkzaamheden is het openbreken van het oude plein. Dat houdt in dat bestaande bestrating, paaltjes en bomen die niet meer kunnen worden teruggeplaatst verwijderen. Van de 18 bomen die op het plein staan, worden er zes bomen verplant naar een kavel in de woonwijk. De overige bomen worden versnipperd en hergebruikt voor bijvoorbeeld bospaden.

Nadat het oude plein is opgebroken, worden er rioolbuizen van beton aangebracht voor de afwatering van de bestrating. De kleinere buizen worden verbonden met het rioolstelsel en de straatkolken en putjes worden aangelegd, zodat het hemelwater hierin kan afwateren. Tot slot worden er zitelementen en groenvakken geplaatst, en wordt het grondwerk klaargelegd zodat de bestrating kan worden gerealiseerd.

De Kleine Veenkade

Aansluitend het werk van Het Esperatoplein heeft idverde Realisatie ook de opdracht gekregen om het infrawerk te realiseren voor De Kleine Veenkade. De Kleine veenkade is een woonstrook die gelegen is aan De Joulbrug. De brug verbindt de woningen in de Esperato met de Unipercentrale, waarvan de brug momenteel eigendom is. De brug wordt opengesteld en verbonden met een recreatieve route, die Het Energiekwartier verbindt met de binnenstad en de kust van Den Haag. idverde Realisatie gaat de bestrating en het hekwerk reconstrueren om de recreatieve route bereikbaar en veilig te maken.

Onderhoud

Het Esperatoplein en De Kleine Veenkade worden na oplevering tijdelijk onderhouden door idverde Realisatie. De groenvoorzieningen worden één jaar onderhouden en de bestrating en overige zaken een half jaar. Daarna wordt het onderhoud overgedragen aan de gemeente Den Haag.