Internationale School Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven | 2011 - 2019 | Eindhoven

Groene leeromgeving

De campus van de Internationale School Eindhoven is gerealiseerd op het terrein van de voormalige De Constant Rebecque Kazerne. De school biedt basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan voor kinderen van expats. De gemeente zocht een partij die de gebouwen in het groen kon inpassen.

Publiek-private samenwerking

Dit project is gerealiseerd door middel van een Publiek-Private Samenwerking in de meest uitgebreide vorm: DBFMO, met andere woorden Design, Build, Finance, Maintain and Operate.

Strukton Worksphere is als hoofdaannemer 30 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en beschikbaar houden van dit schoolcomplex. BTL heeft als partner van Strukton de aanleg verzorgd. In dit project zijn alle drie onze werkmaatschappijen betrokken. Werkzaamheden waren onder meer:

  • het in kaart brengen van waardevolle bomen en beplantingen;
  • de coördinatie bij de aanleg van een natuurgrasveld, kunstgrasveld en atletiekbaan;
  • het leveren en aanleggen van speelvoorzieningen;
  • het cultuurtechnisch grondverzet, circa 20.000 m3;
  • het verplanten van waardevolle bomen en rododendrons;
  • de aanleg van groenvoorzieningen en bestrating (gebakken klinkers, granietkeien, asfalt);
  • de coördinatie en het grondwerk ten behoeve van de aanleg van het kabel- en leidingentracé;
  • de aanleg van hekwerken en toegangspoorten.
Project - Internationale school 3

Onderhoud en verdere uitbreiding

Nu de leerlingen en studenten gebruikmaken van de groene leeromgeving, zorgen wij er ieder jaar voor dat de sportvelden, speelplekken en het gehele terrein worden onderhouden en er netjes bijliggen.

In 2018 hebben wij de speelplaats verder uitgebreid, zodat de kinderen nog meer speluitdagingen hebben. Ook heeft BTL de watervergunning opnieuw getoetst op voldoende capaciteit voor het tijdelijk bergen van water.

Ruud van de Pas
Ruud van de Pas

Werkvoorbereider Sr., idverde Realisatie

Stel mij een vraag

Brochure Groener leren

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw kinderdagverblijf, basisschool of IKC? Download dan onze brochure Groener leren.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leren@2x