Technische projecten PCN Maas

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat | 2021 - 2022 | Maasareaal in Nederland

Civiel onderhoud van de Maas

Het onderhoud van de Maas gaat voor idverde in deze opdracht veel verder dan alleen de groenwerkzaamheden. Het civiele onderhoud behoort ook tot de opdracht. Hierbij valt te denken aan onderhoud van verhardingen, maar ook sluiswanden, leuningen, aanlegsteigers, kooiladders en zelfs gebouwen. Naast het onderhoud voeren wij ook veel civiele herstelwerkzaamheden uit. Hieronder twee voorbeelden daarvan.

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

Onderhoud inspectiewagen brug Illikhoven

Onder diverse bruggen van Rijkswaterstaat hangen inspectiewagens. Deze ‘bakjes’ onder de brug bieden de mogelijkheid om werkzaamheden aan de onderkant van de brug uit te voeren, zonder dat er tijdelijke voorzieningen zoals steigers gebruikt hoeven te worden. Nu komt het ook voor dat juist deze inspectiewagens zelf aan een grote onderhoudsbeurt toe zijn, zoals onder de brug Illikhoven.

De inspectiewagen onder brug Illikhoven was toe aan een nieuwe tandwielkast, nieuwe lagers en een nieuwe instapvoorziening. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moest de inspectiewagen onder de brug uitgehaald, op een schip geplaatst en naar de werkplaats gebracht worden.

Het verwijderen van een inspectiewagen welke onder een brug hangt is geen eenvoudige klus. Niet op de laatste plaats omdat de enige manier om dit voor elkaar te krijgen is door middel van uithijsen. Wij hebben samen met onze onderaannemer en Rijkswaterstaat veel tijd en aandacht geschonken aan het hijswerk wat hier bij komt kijken. Waar stel je de telescoopkranen op? Welk gewicht kunnen ze tillen? Hoe wordt er gecommuniceerd? Hoe wordt gezorgd voor gelijkmatig zakken? Al deze vragen zijn beantwoord in het werkplan.

Bij het hijswerk zijn de gemaakte afspraken gevolgd, waardoor het vlekkeloos verlopen is. De inspectiewagen ligt momenteel in de werkplaats, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Begin 2022 wordt de aangepaste inspectiewagen weer op zijn plaats gehesen, zodat deze weer gebruikt kan worden voor onderhoud en inspectie van de brug.

Onderhoud inspectiewagen brug Illikhoven in beeld

Herstellen aangevaren meerpalen

In de Maas staan honderden meerpalen. Een meerpaal geeft schepen de mogelijkheid om zich hieraan vast te leggen. De meerpalen komen in allerlei soorten en maten voorbij, maar het zijn meestal hele lange stevige ronde stalen palen. In de Maas variëren ze in diameter van 50cm tot meer dan 100cm, met een lengte van 18 tot 20 meter waarbij 6 tot 10 meter in de rivierbodem zit.

De forse afmetingen ten spijt, wanneer een beladen vrachtschip onbedoeld tegen de paal aanvaart kan deze beschadigen. In de meeste gevallen knikt de paal dan net boven de rivierbodem om. Als de paal alleen scheef komt te staan, dan is dat een meevaller. Sinds begin 2020 zijn er vijf meerpalen krom gevaren in het Maasareaal. Drie daarvan bij een aanvaring nabij Sambeek. Medio 2021 hebben wij deze palen samen met onze onderaannemer gerepareerd.

De palen worden allereerst rondom vrijgespoten. Dit zorgt ervoor dat de weerstand tussen de paal en de rivierbodem zo minimaal mogelijk is. Doen we dit niet, dan is het onmogelijk om de paal omhoog te trekken. Dit is hetzelfde principe als wanneer je met je laarzen tot voorbij je enkels in de modder staat en die eruit wil trekken. Na het vrijspuiten wordt de paal middels een drijvende hijsconstructie omhoog getrokken en op een werkponton gelegd. Het kromme stuk wordt er tussenuit gehaald, het nieuwe stuk wordt ingepast en vast gelast. Daarna wordt de paal met behulp van een trilblok weer terug gezet op zijn oude positie. De witte conservering op de kop wordt hersteld en de meerpaal is weer klaar voor gebruik!

Meerpalen - Media rechts

Herstellen aangevaren meerpalen in beeld

Thijs Remmers
Thijs Remmers

Contractmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag