Tiny Forest

IVN
IVN | 2018 - 2020 | Verschillende plaatsen in Nederland

Een mini bos in de buurt

In het najaar van jaar 2018 heeft idverdenaar aanleiding van een uitvraag van IVN Limburg het eerste traject voor het project Tiny Forest opgestart. Hierbij was IVN Limburg op zoek naar een partner die kon zorgen voor de voorbereiding en realisatie van de eerste Tiny Forest in Maastricht. Inmiddels heeft idverde niet alleen in Maastricht, maar ook in verschillende andere gemeente in samenwerking met verschillende IVN-afdelingen, Tiny Forest projecten gerealiseerd waaronder in Weert, Enschede, Almelo, Hengelo en Eindhoven. idverde heeft hierbij telkens gezorgd heeft voor voorbereiding (idverde Advies) en aanleg (idverde Realisatie) van Tiny Forest projecten.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een inheems minibos dat ongeveer net zo groot is als een tennisbaan. Een Tiny Forest ligt vaak midden in een woonwijk en is een ideale plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en wordt het gebruikt als buitenlokaal. Kinderen leren in dit buitenlokaal op een praktische wijze over de natuur. Op de website van het IVN is meer informatie te vinden over de oorsprong van het concept.

De aanleg van deze mimibosjes is in Nederland, maar ook daarbuiten, erg populair. In het najaar van 2019 tot en met het voorjaar van 2020 zijn er 49 nieuwe Tiny Forests gerealiseerd. In deze periode heeft idverde o.a. in Eindhoven, Weert en Hengelo. Ook daarvoor heeft idverde al verschillende Tiny Forests aangelegd.

Waarom een Tiny Forest?

Een Tiny Forest biedt veel voordelen. Zo vergroot een Tiny Forest de biodiversiteit en maakt het onze steden en dorpen een stukje groener. Daarnaast heeft een Tiny Forest ook een sociale functie. Doordat een Tiny Forest vaak samen met basisscholen of andere maatschappelijke organisaties wordt bedacht, ontworpen en vervolgens samen wordt aangeplant ontstaat er meer draagvlak en worden basisschoolkinderen en overige gebruikers ook op een sociale manier in aanraking gebracht met groen. Kortom vergroening, biodiversiteit verhogen, sociale ontmoetingsplek en voornamelijk om samen met groen bezig te kunnen zijn!

Effecten Tiny Forest op een rij

  • Positieve effecten op de gezondheid
  • Verbeteren van luchtkwaliteit
  • Verhogen van natuurbeleving
  • Vergroten van biodiversiteit
  • Tegengaan van hittestress
  • Vergroten waterbergingscapaciteit

Tiny Forest projecten in beeld

Sinds 2018 heeft idverde in verschillende gemeenten één of meerdere Tiny Forests aangelegd. Onder andere in Eindhoven, Weert, Boxtel, Maastricht en Hengelo hebben onze experts de voorbereidingen mogen treffen en, vaak samen met de kinderen, de Tiny Forests aangeplant.

Tiny Forest Montesorri school
Weert
Eerste bedrijf plant Tiny Forest op eigen terrein
Lister Buildings (Weert)
Tiny Forest Het Kloosterbos
Maastricht
Tiny Forest Het Boogbos
Eindhoven
Tiny Forest Het Vlinderbos
Maastricht

Welke rol speelt idverde bij Tiny Forest projecten?

idverde Advies zorgt voor de gehele voorbereiding en coördinatie van Tiny Forest projecten. idverde Realisatie sluit vervolgens aan bij de daadwerkelijke uitvoering. Ter voorbereiding op de aanleg van een Tiny Forest volgt idverde Advies een stappenplan. Hierin zijn de volgende stappen opgenomen:

1. Voorbereidende gesprekken (bepalen locatie, initiatiefnemer, betrokken school etc.)
2. Afstemming met de gemeente
3. Ontwerpsessies (vaak met een basisschool)
4. Vanuit het definitieve ontwerp wordt de uitvoeringstekening uitgewerkt, beplantingsplan en werkomschrijving.
5. Laatste check en goedkeuring
6. Coördineren uitvoering
7. Begeleiden uitvoering & plantdag
8. Evaluatie en terugkoppeling

idverde Realisatie bestelt na stap 6 alle materialen en zorgt dat voor de plantdag de benodigde uitvoering heeft plaatsgevonden. Hiertoe behoort bodembewerking, afrasteringen, realiseren van het buitenleslokaal en padenstructuur zodat de plantdag kan plaatsvinden. En dit alles in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en IVN om de aanleg van een Tiny Forest naar tevredenheid uit te voeren.