Toekomstbestendig station

Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem | 2016 - 2018 | Arnhem

Groen stationsgebied

Om Arnhem CS toekomstbestendig te maken is het gehele station vernieuwd. Niet alleen het station, maar ook het hele stationsgebied heeft een opknapbeurt gekregen.

Zomergroen

Vanaf het groen ingerichte stationsplein bereiken bezoekers gemakkelijk en prettig de binnenstad en kunnen zij ontspannen bij de bioscoop of één van de terrasjes.

In verband met de opening van het stationsgebied is de beplanting midden in de zomer aangebracht. Hiervoor zijn extra voorzorgsmaatregelen getroffen. De geselecteerde bomen en solitaire heesters zijn door middel van druppelbevloeiing in topconditie gehouden en het transport is met dichte wagens uitgevoerd om uitdroging en verbranding te voorkomen. Omdat de meeste bomen en heesters op schuine taluds staan is daarnaast gekozen voor het irrigatiesysteem Treegator®. Hierdoor kan gericht en efficiënt water worden gegeven. BTL biedt tot en met 2018 nazorg en garantie.

Project - toekomstbestendig station - 4

Meerwaarde door advisering

BTL heeft de vaste planten van vasteplantenkwekerij Lageschaar aangelegd, waarmee wij ook Fleurons! voeren. Dit type beplanting zorgt ervoor dat er het gehele jaar door kleur op het stationsplein is. Door de snelle groei zijn vaste planten onderhoudsarm en hebben zij een lage onkruiddruk. Hierdoor kunnen reizigers en bewoners continu van de groene omgeving genieten.