Veghels Buiten

Gemeente Meierijstad
Gemeente Meierijstad | 2012 - 2019 | Veghel

Groener wonen

Enkele jaren geleden is de gemeente Meierijstad gestart met de ontwikkeling van Veghels Buiten. Een bijzonder woongebied, waarbij woningen in clusters ofwel buurtschappen staan. Wonen in het groen heeft hier een eigen betekenis: bomenlanen, houtwallen en landweggetjes met kleurrijke bermen vormen de letterlijke kaders.

Civiel- en cultuurtechniek

BTL Advies werkt, samen met Iv-Infra, als adviseur aan civiel- en cultuurtechnische vraagstukken binnen het project Veghels Buiten. Doordat initiatieven elkaar snel opvolgen is een intensieve samenwerking met de gemeente van groot belang. We bewaken de planning en coördineren een tijdige uitvoering van onderzoeken en vergunningen. Daarnaast verzorgen we de werkvoorbereiding en begeleiden we de aanbestedingen. Samen met de gemeente begeleiden we de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken en handelen vragen van de nieuwe bewoners af.

Toekomstbestendig wonen

Bij de gebiedsontwikkeling is het realiseren van een duurzame inrichting bepalend. De gestelde ontwerpambities en beoogde woonbeleving moeten ook op lange termijn geborgd worden. Dit doen wij in dit project op onderstaande wijze:

  • Bewuste keuzes maken in het belang van praktisch beheer van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door robuuste materialen te gebruiken, rekening te houden met de bereikbaarheid van onderhoudsobjecten of het overdragen van beheer aan de (toekomstige) eigenaren.
  • Inpassen van aanwezige landschappelijke structuren en beschermen van bestaande ecologische waarden zoals bomenlanen, houtwallen en solitaire bomen.
  • Ambities uit het masterplan Veghels Buiten, het kwaliteitshandboek, de LIOR en ‘de gouden regels’ (de belangrijkste stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteitseisen voor woonlocaties) vertalen in de uitvoering.

Ecologische waarden

Eén van de speerpunten in het proces van deze ruimtelijke ingrepen is het treffen van maatregelen voor het beschermen en in stand houden van de aanwezige flora en fauna. Zo onderzoekt BTL Advies o.a. het projectgebied op de aanwezigheid van vleermuizen. Stap voor stap worden aandachtsgebieden en -soorten gesignaleerd, werkprotocollen opgesteld en alternatieve werkwijzen onderzocht. Aansluitend wordt beoordeeld hoe de aanwezige natuurwaarden nu en in de toekomst worden beschermd.

Ook de komende jaren werken onze adviseurs samen met de gemeente aan een bijzondere, groene en toekomstbestendige woonruimte. Voor bewoners en beheerders.

Vitale Groene Stad editie 02 - 2016 - Veghels Buiten schoolvoorbeeld van de groene stad
Vitale Groene Stad editie 02 - 2016 - Veghels Buiten schoolvoorbeeld van de groene stad
Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

Stel mij een vraag