idverde Advies, vestiging Roermond

Jannie Vos
Jannie Vos

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 82 94 80 44

idverde Advies, vestiging Roermond

Bent u een gebiedsbeheerder in Limburg en zoekt u toekomstbestendige oplossingen voor de huidige klimaatvraagstukken? Dan ontkomt u niet aan groene oplossingen.

Groene oplossingen voor stad en landschap

Wij zijn hét groene ingenieurs- en adviesbureau in Limburg voor al uw inrichtings- en vergroeningsopgaven. Onze experts staan dagelijks vele gebiedsbeheerders bij doordat ons groene architecten- en ingenieursbureau geworteld is in Roermond. Dit combineren wij met onze kennis en ervaring vanuit vele andere (inter)nationale projecten.

Onze ingeneursdiensten

 • Visie & ontwerp
 • Beplantingsplannen en inrichtingsplannen
 • Visualisaties (3D)
 • Inventarisaties
 • Directievoering en toezicht
 • Bestekvoorbereiding en aanbesteding

Duurzame stedelijke inrichtingen

Duurzaamheid is meer dan ooit een centraal thema bij stedelijke ontwikkeling. De beschikbare ruimte is schaars en klimaatverandering drukt steeds meer de leefbaarheid.

Onze groene ingenieurs kunnen dit abstracte begrip vertalen naar concrete ambities en werkbare oplossingen. Zij realiseren doordachte inrichtingsplannen en doen dit uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgevers en de inwoners.

Ook houden zij korte lijntjes met onze ecologen. Zo voldoen onze civieltechnische oplossingen direct aan alle eisen voor duurzaam gebruik én de circulaire economie. Dit bespaart u tijd en geld, terwijl u ook de biodiversiteit verhoogt en op duurzame wijze de waterberging regelt. Meer weten over groenbeleid & strategie.

Toekomstbestendige landschappelijke inrichtingen

Buitengebieden zijn afgelopen eeuw rigoureus gewijzigd. Cultuurhistorische landschappen moesten -zeker in Limburg- veelal wijken voor landbouw.

Nu de klimaatuitdagingen zich opstapelen, ligt er een grote opgave voor overheden, waterschappen en natuurbeherende organisaties. Zij moeten cultuurhistorische elementen terugbrengen en zo een antwoord formuleren op maatschappelijke vraagstukken als: hittestress, wateroverlast na forse buien, droogte en verminderde biodiversiteit.

Wij helpen u graag bij het vormgeven van toekomstbestendige landschappelijke inrichtingen.

Natuurontwikkeling

Het herstel en beheer van natuurontwikkeling is noodzakelijk voor de leefomgeving. Onze groene architecten zijn dagelijks bezig met het herstellen en beheren van natuur in opdracht van (lokale) overheden, natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Zij helpen o.a. bij: de praktische uitwerking van natuur ambities, bij het opstellen van een ecologische visie, bij de uitvoering van effectief onderzoek, bij het ontwerpen van maatregelen en ook het uitwerking van de maatregelen.

Dak- en gevelgroen

Wij helpen u graag met natuurinclusief bouwen. Wij helpen u graag natuurinclusief bouwen of bij het ontwerp en de realisatie van groene daken en gevelgroen. Onze groene architecten en ingenieurs richten zich in hun ontwerp op de ecosysteemdiensten.

Zo kunt u op uw dak effectief water bergen, het gebouw koelen, de biodiversiteit verhogen en fijnstof problemen verminderen.

Doordat we samen met belanghebbenden onze ontwerpen realiseren, dragen onze groene oplossingen ook echt bij aan een toekomstbestendige stad.

Een greep uit onze projecten

Waterdunen
Provincie Zeeland
Lees meer
Gemeente Tilburg gaat voor een groene binnenstad
Gemeente Tilburg
Lees meer
Engineering bestekken inboet en omvormen bomen en beplanting
Gemeente Venlo
Lees meer

Onze Adviesdiensten

 • Beheerplannen
 • Beleidsplannen
 • Ecologisch onderzoek
 • Soortmanagementplannen
 • Stakeholders/omgevingsmanagement
 • (Groen) proces- en projectmanagement

Ecologisch bermbeheer

Bermen zijn een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit tussen stedelijke en landelijke gebieden. Waarom? De berm is de habitat voor verschillende soorten insecten en bijzondere planten, maar is ook een ecologische verbindingszone tussen groene structuren.

Wij zoeken graag, samen met u, naar een optimale balans tussen ecologie, beleving en uitvoeringskosten. Eventueel samen met stakeholders zoals de uitvoerders, natuurclubs, agrariërs, inwoners en/of bedrijven om zo het ideale bermbeheerplan op te stellen.

Invasieve exoten en soortmanagementplannen

Heeft u ook last van die vervelende Japanse Duizendknoop? Of bent u op zoek naar manieren om de bestrijding van de eikenprocessierups meer structureel aan te pakken?

Wellicht bent u als gemeente ook zoekende naar uw rol bij de overlast van bevers, of wilt u juist graag iets extra’s doen voor een bijzondere soort in uw gemeente?

Wij denken graag met u mee bij het opstellen van een plan van aanpak. Een plan om de overlast van invasieve exoten tegen te gaan, of juist een plan om beschermde soorten vooruit te helpen.

Groenvisies en groenbeleidsplannen

Wij helpen u graag met het opstellen van een groenbeleidsplan dat intern gedragen wordt en gezamenlijk ten uitvoer wordt gebracht.

Niet alleen dat, onze plannen werken we uit in een storymap waardoor we maatschappelijk draagvlak creëren omdat deze in begrijpelijke taal (en digitaal) toegankelijk is voor burgers.

Wij zorgen dus niet alleen voor een verfrissend eindproduct, maar borgen een gericht proces dat op maat gemaakt is volgens uw specifieke behoeftes.

Biodiversiteitsplannen

De biodiversiteit kan op vele manieren versterkt worden zonder gebruik te maken van een duur of complex plan dat botst met belanghebbende. Onze adviseurs zijn specialisten in het opstellen van een biodiversiteitsplan in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Afgestemd op uw wensen, stellen wij een biodiversiteitsplan op. Hiermee zal u niet alleen de biodiversiteit verhogen, ook bewaakt u de balans tussen dit thema en andere belangen waar u als gemeente voor staat.

Een greep uit onze projecten

Integrale Visie Openbare Ruimte
Gemeente Venlo
Lees meer
Groenbeleidsplan gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Lees meer
Foto gemaakt door Antoon Rodoe ©
Beweeg-, ontmoet-, en speelbeleid in Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Lees meer

Wilt u meer weten over onze ingenieurs- en adviesdiensten?

Frank Molin
Frank Molin

Senior projectleider Techniek & Beheer, idverde Advies
T: 06 30 24 39 49

idverde Advies, vestiging Roermond

Adres ECI 10, 6041 MA Roermond
Telefoon 046 43 60 850
E-mail adviesroermond@idverde.nl
Kvk 16057550
Direct contact opnemen

Werken bij idverde Advies, vestiging Roermond

Wil jij (groen) waarde toevoegen aan je carrière?

BEKIJK ALLE VACATURES