• Home
  • Voorwaarden idverde

Voorwaarden idverde

Vind onze expert bij u in de buurt

idverde Advies

Op alle overeenkomsten die u met idverde Advies B.V. aangaat, is ‘De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 (herziene versie juli 2013)’ van toepassing, welke u hieronder kunt downloaden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of cao voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herziene versie juli 2013)

idverde Realisatie

Business to Business Op alle zakelijke overeenkomsten die u met idverde Realisatie B.V. aangaat, zijn ‘Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG’ van toepassing, welke u hieronder kunt downloaden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of cao voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. Particulieren Op alle particuliere overeenkomsten die u met idverde Realisatie B.V. aangaat, zijn ‘Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG’ van toepassing, welke u hieronder kunt downloaden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of cao voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. De Verhuurvoorwaarden gelden specifiek voor idverde Realisatie B.V., vestiging Den Haag. Zij verhuren materieel mét en zonder personeel.

Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG
Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG
Verhuurvoorwaarden idverde Realisatie B.V., vestiging Den Haag

idverde Bomendienst

Adviesdiensten idverde Bomendienst: Op alle overeengekomen adviesdiensten die u met idverde Bomendienst B.V. aangaat, is ‘De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 (herziene versie juli 2013)’ van toepassing, welke u hieronder kunt downloaden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of cao voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. Overige overeenkomsten idverde Bomendienst Op alle overige overeenkomsten die u met idverde Bomendienst B.V. aangaat, zijn ‘Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG’ van toepassing, welke u hieronder kunt downloaden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of cao voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herziene versie juli 2013)
Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de Branchevereniging VHG

Algemene Inkoopvoorwaarden idverde Advies, idverde Realisatie en idverde Bomendienst

Op al onze opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Branchvereniging VHG van toepassing. Download hieronder het bestand om de voorwaarden te raadplegen.

Algemene inkoopvoorwaarden voor leden van Branchevereniging VHG