Nieuws
logo idverde
Milos van Leest

Projectleider DutchTrig NL, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

17 juni 2024

Bescherming van iepen tegen iepziekte ook in 2023 en 2024 succesvol!

Al meer dan 30 jaar worden iepen in Nederland door idverde Bomendienst geïnjecteerd met DutchTrig®. Door het gebruik van dit biologische vaccin, als onderdeel van een integraal iepenbeheerprogramma, worden waardevolle iepen beschermd tegen iepziekte en behouden voor ons straatbeeld. Milos van Leest, projectleider DutchTrig NL, vertelt: “Jaarlijks monitoren wij, samen met de gemeenten, de resultaten van het gebruik van DutchTrig ®. We doen dit om de effectiviteit van DutchTrig® meetbaar te houden. Ook afgelopen jaar hebben we de gegevens verzameld en geanalyseerd van de geïnjecteerde bomen”.

Wat zien we?

De resultaten uit 2023 laten zien dat DutchTrig® wederom een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij het behouden van bestaande en gezonde iepen. In 2023 zijn ruim 20 duizend  iepen in Nederland met DutchTrig® geïnjecteerd. Hiervan is 98,6 % nog steeds gezond. 0,56 % van de geïnjecteerde iepen is bezweken door iepziekte die is verspreidt door de iepenspintkever. Het merendeel dus helaas door verspreiding door middel van wortelcontact.

Dit grote aantal geïnjecteerde iepen zorgt samen voor de jaarlijkse opname van 74.052 kg CO2, waarmee de jaarlijkse uitstoot van 22 passagier auto’s wordt gecompenseerd. Ook hebben de gezonde iepen 53.856 kilo O2 geproduceerd, wat gelijk staat aan de hoeveelheid zuurstof die 180 mensen nodig hebben voor een heel jaar.

Door te injecteren zijn er ook minder iepen uitgevallen waardoor er ook minder iepen vervangen hoeven te worden. Dit levert uiteindelijk een kostenbesparing op van zo’n € 1.122.000. Het bevestigd nogmaals dat bomen, in dit geval iepen, niet alleen waardevol zijn voor ons straatbeeld, maar ook op verschillende andere manieren een belangrijke bijdrage leveren.

iepen prikken
Factsheet 2023
DutchTrig® Factsheet 2023

We zetten de trend door!

In de maand mei, de meest optimale maand om te injecteren vanwege de start van het groeiseizoen van de boom, zijn iepen geïnjecteerd in verschillende gemeenten. Denk hierbij onder andere aan de gemeente Den Haag, Gouda, Arnhem. Nieuw dit jaar zijn de gemeenten Den Bosch, Oss en Ede die ervoor gekozen hebben hun iepen bestand te laten injecteren. De eerste nacontroles laten een positief beeld zien met weinig uitval van iepen. Van Leest: “We zijn erg trots op de prettige en succesvolle samenwerking in inmiddels vele gemeenten in Nederland, om ervoor te zorgen dat de iepen, die een culturele en esthetische waarde vertegenwoordigen in ons straatbeeld, beschermd blijven”!

Bekijk de Video van DutchTrig® hieronder

logo idverde
Milos van Leest

Projectleider DutchTrig NL, idverde Bomendienst

T: 055 599 94 44
E: milos.v.leest@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws