Nieuws
Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst
T: 06 20 96 10 80

07 januari 2019

Bomen verplanten: duurzaam en klimaatadaptief

Verplanten blijft een manier om bomen duurzaam te behouden. En het behouden van grote bomen levert naast het esthetische beeld, ook voordelen op in het kader van klimaatadaptatie. Grote bomen kunnen meer vocht bergen, verdampen en verkoelen dus meer, leveren meer schaduw, enzovoort. Het aanslaan van bomen ná verplanten is een aandachtspunt, maar met de juiste voorbereiding en nazorg gaat het in de meeste gevallen goed. Dat bewijzen ook de volgende projecten, waarbij het succes echt een bijdrage levert aan de omgeving.

110 verplantingen in Waddinxveen

In Waddinxveen worden 110 bomen van de Zuidplaslaan naar een dichtbij gelegen nieuwbouw wijk verhuisd. De platanen van 20 a 30 jaar oud zijn op hun oorspronkelijke plek te dicht op elkaar gegroeid. Op hun nieuwe plek bieden ze direct meerwaarde aan nieuwbouwwijk de Triangel.  Het verplanten gebeurd in meerdere fasen, waarbij voor de meeste bomen gebruik wordt gemaakt van de Optimal 3000. De eerste fase waarbij 58 platanen zijn verplant, is in het voorjaar 2018 afgerond.

Najaar 2018
Voorjaar 2018

Verplanting eiken N366

Voor de verplanting van de eiken langs de N366 in Groningen is in 2013 een onderzoek uitgevoerd. Hierbij is de totale bomenrij beoordeeld. Om te bepalen welke bomen wel en welke bomen niet verplant konden worden, is gekeken naar de conditie, de structuur en kwaliteit (gebreken, ziekten, aantastingen en verzwakkingen) en de beworteling van de bomen.

Op basis van het verplantingsonderzoek is besloten om 59 grote bomen (60 tot 80 jaar oud) extra voor te bereiden. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de verplanting. Een tijdig en zorgvuldig geprepareerde kluit, maakt dat de verplantschok voor de boom geminimaliseerd wordt en dat de boom snel en gezond kan hergroeien ná het verplanten.

Op basis van de afmeting van de boom, de grootste zijn 18 tot 25 meter hoog en wegen 25 ton, is de verplantmethode bepaald. De bomen zijn in 2016 verplant. Hiervoor zijn onze Optimal 1900, een verplantmachine met een bak van 2,6 meter doorsnede en twee ca. 250 ton zware telekranen ingezet.

Tussen 2017 en 2020 zorgt BTL Bomendienst voor de verdere nazorg van de bomen. Het belangrijkste aspect van de nazorg bestaat uit voldoende en tijdig water geven. Dit wordt dan ook, samen met het zuurstofgehalte in de bodem, regelmatig gecontroleerd.

2018
2016

Radboud Universiteit Nijmegen

Alle bomen op het terrein van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn in 2009 door BTL Bomendienst geïnventariseerd. Van iedere boom en elke standplaats is een foto gemaakt. Het gehele bomenbestand is daarbij opgenomen in het integraal terreinbeheersysteem.

In 2010 zijn 46 platanen en 7 lindes verplant. Hierbij is vooral gebruikgemaakt van Optimal verplantmachines. Een beperkt aantal platanen, met een stamdiameter van circa 45 tot55 cm, is met een minigraver vrij gegraven en met een telekraan naar hun nieuwe groeiplaats ´gevlogen`.

Hoewel de bomen door de universiteit van een ringleiding zijn voorzien heeft BTL Bomendienst de bomen nog drie jaar in nazorg gehad. Hierbij zijn de bomen gecontroleerd op bladontwikkeling en wortelontwikkeling. Daarnaast is het zuurstof- en vochtgehalte in de bodem gemeten en indien noodzakelijk zijn is de bodem extra bemest. De bomen doen het goed en gaan dankzij de verplanting nog vele mooie jaren tegemoet.

RB_NM2
Haarlemmermeer_1

Zuidtangent Haarlemmermeer

Onder de rook van Schiphol zijn ongeveer 600 bomen, voornamelijk platanen, tijdelijk verplant naar een depot voor de aanleg van een busbaan. In 2002 zijn de bomen met diverse Optimal machines en Newman Frames weer teruggeplant aan de Zuidtangent.

Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst

T: 06 20 96 10 80
E: marc.lansink@idverde.nl

“Actief zijn over de volle breedte van het vakgebied, van beleid tot verplanten, draagt bij aan een groenere, boomrijke omgeving.”

Laatste nieuws

Meer nieuws