Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

07 juni 2018

Bossche nul-op-de-meterwoning krijgt duurzame tuin

Nadat eind vorig jaar vier Bossche huurwoningen door Woningcorporatie BrabantWonen zijn omgebouwd naar nul-op-de-meterwoningen, was het dit voorjaar tijd om ook de buitenruimte te verduurzamen. Immers, groen draagt fors bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, waaraan Nederland zich heeft geconformeerd. En juist hierbij geldt: think big, act small. Leuvenstraat 14 is als showcasewoning aangewezen en de tuin is onlangs opgeleverd. Andere bewoners en initiatiefnemers voor een duurzame woonomgeving kunnen hier op een afgesproken tijd inspiratie opdoen voor hun tuin(en).

Stad van de toekomst

In samenwerking met Heijmans zijn eind vorig jaar vier woningen aan de Leuvenstraat omgebouwd naar nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen). Een primeur in ’s-Hertogenbosch, omdat het zowel bestaande bouw als sociale huurwoningen betreft. Mark Hamers (Projectleider Duurzaamheid/Wijkbeheerder Rayon West) van BrabantWonen vertelt: “Samen met de gemeente zetten wij ons in om de huurwoningen in de stad te verduurzamen. Wij streven ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn en de ombouw van de woningen en de tuin zijn hierin een eerste stap.” De vier woningen en de net opgeleverde tuin dienen als proef om te kijken of een NOM-renovatie technisch én financieel haalbaar is. Op dit moment wordt het project geëvalueerd en gekeken naar vervolgstappen.

Levenscyclussen centraal voor kleinschalige ingrepen in de tuin

In de tuin zijn drie duurzaamheidsthema’s ingezet. BrabantWonen heeft hiervoor de samenwerking gezocht met BTL. Zij hebben de tuin van ontwerp tot en met de aanleg voor hun rekening genomen. “Wij hebben in het ontwerp gewerkt met de cyclus van water, energie en materiaal, aldus Timo van den Boomen, Tuinontwerper bij BTL Advies. “Zo wordt regenwater bijvoorbeeld niet richting het riool afgevoerd, maar hergebruikt in de tuin en zorgt het begroeide dak voor een koele berging en opslag van CO2.” Ook bij de materiaalkeuze is gelet op duurzaamheid; in zijn algemeen door het toepassen van veel groen, en lokale en natuurlijke materialen. Hamers: “Uiteindelijk complementeert de tuin de nieuwe NOM-woningen en draagt niet alleen bij aan duurzaam, maar ook betaalbaar woongenot voor onze huurders.”

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws