Nieuws
logo idverde
Dennis van Kempen

Vestigingsmanager i.o., idverde Realisatie
T: 0620964254

23 maart 2023

Een groenblauw Rotterdams schoolplein voor ieder kind

Groenblauw schoolplein

Bewegen is belangrijk voor jong en oud! Waar kan dat beter dan op een groenblauw schoolplein. Lekker buiten zijn, andere kinderen ontmoeten en spelen in het groen. Onderzoek wijst uit dat een natuurlijk speelplein belangrijk is en bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling. Het maakt kinderen bewuster van hun omgeving en ze leren hun eigen identiteit ontdekken. Een groenblauw schoolplein bevordert samenspel, zorgt voor een goede motorische ontwikkeling en waterpret en maakt steden en dorpen klimaatbestendiger.

Subsidie gemeente Rotterdam

De gemeente heeft vanaf heden tot 1 mei € 400.000 beschikbaar gesteld voor groenblauwe schoolpleinen. Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

Beschikbaar bedrag

  • Max. € 8.000 voor ontwerp van het schoolplein;
  • Max. € 62.000 voor aanleg van het schoolplein;
  • Max. € 5.000 voor beheer eerste jaar;
  • Max. € 5.000 voor organisatie activiteiten voor buurtkinderen.

Proces

Vul het motivatieformulier in met min. 2 foto’s van het huidige schoolplein. Uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn hoort u of u subsidie krijgt. Scholen die al gebruikgemaakt hebben van een gemeentelijke subsidie om het schoolplein groener of klimaatvriendelijk in te richten, kunnen geen aanvraag indienen. Hetzelfde geldt voor schoolgebouwen waarvan het gebruik de komende vijf jaar onzeker is en voor schoolpleinen die geheel omsloten zijn door bebouwing.

idverde NL begeleidt uw subsidieaanvraag graag

Als regionale specialist van de groene buitenruimte worden wij erg enthousiast van dit initiatief. Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van subsidieaanvragen, ontwerpenaanleggen en onderhouden van groene schoolpleinen. Hierdoor realiseren wij niet alleen groene schoolpleinen die voldoen aan de wensen en behoeften van de school, kinderen en ouders, maar zorgen wij door onze geïntegreerde benadering ook voor duurzame, veilige, toegankelijke en multifunctionele schoolpleinen. Schoolpleinen waar de kinderen en medewerkers het beste uit elkaar halen.

Enkele van onze speelprojecten

Groenblauw schoolplein
Dalton kind centrum Helen Parkhurst
Groenblauw schoolplein DALTON KIND CENTRUM HELEN PARKHURST
Herinrichting (ontmoetings)pleinen
mfa De Hege Seis
Herinrichting (ontmoetings)pleinen mfa De Hege Seis
Ontwerp groene schoolpleinen Kind Expertise Centrum
Gemeente Gennep
Ontwerp groene schoolpleinen Kind Expertise Centrum

Neem contact op met

logo idverde
Dennis van Kempen

Vestigingsmanager i.o., idverde Realisatie
T: 0620964254

Gratis uw schoolplein vergroenen

Sinds 2022 werken idverde NL, Circulaire Tuin en TexNL samen om gratis schoolpleinen te vergroenen! Hoe gaat het in z’n werk? Scholen zamelen textiel in en ontvangen in ruil daarvoor van Textiel eruit, Groen erin een tegoed dat kan worden ingezet voor het vergroenen van het schoolplein.

Door de unieke combinatie van textielinzameling en vergroening dragen we bij aan een duurzame en circulaire samenleving. voor vragen over het project Textiel eruit, Groen erin kun je contact opnemen met:

Daniel van der Linden
Projectmanager bij Textiel eruit, Groen erin
06 21180786
welkom@textieleruitgroenerin.nl
www.textieleruitgroenerin.nl

logo idverde
Dennis van Kempen

Vestigingsmanager i.o., idverde Realisatie

T: 0620964254
E: Dennis.v.Kempen@idverde.nl

Brochure Groener leren
Square_Brochure_groener-leren@2x
Download brochure

Laatste nieuws

Meer nieuws