Nieuws
17 oktober 2017

Digitale registratie flora en fauna in Meppel

In de gemeente Meppel verzamelen medewerkers van de afdeling Openbare ruimte sinds 2015 hun eigen waarnemingen van flora en fauna. Waargenomen soorten worden digitaal met GIS (ArcGis Online) in de cloud opgeslagen. De gemeente heeft hierdoor zelf de regie over de natuurwaardengegevens en tegelijkertijd groeit het bewustzijn en de betrokkenheid van de medewerkers. Na een positieve introductie in 2015, is de werkwijze dit jaar geëvalueerd. Het gebruiksgemak van de applicatie is inmiddels verbeterd en de registratiemogelijkheden zijn uitgebreid.

1080 x 600 - Nieuws Digitale registratie flora en fauna Meppel

Vergroting gebruiksgemak en blijvend actueel!

De belangrijkste wens van de medewerkers was het vergroten van het gebruiksgemak van de applicatie. De registratie van een waarneming moet geen kwartier in beslag nemen, maar binnen een minuut afgehandeld zijn. Samen met medewerkers is gekeken hoe dit mogelijk kan worden gemaakt. Door de invoer zoveel mogelijk te standaardiseren is dit gelukt. Handmatige invoer (typen) is bij reguliere waarnemingen niet meer nodig.

Daarnaast is de online applicatie geactualiseerd op basis van de nieuwe soortenlijst, zoals beschermd in de Wet natuurbescherming. In een vaste keuzelijst kan de aangetroffen soort worden aangevinkt. Daarnaast blijft het mogelijk om soorten die niet beschermd zijn in te voeren.

Nieuw: vastleggen toegepaste beschermingsmaatregelen

Het registreren van beschermde soorten is een goede eerste stap. Maar wat daadwerkelijk uitgevoerd wordt, waaronder de toegepaste beschermingsmaatregelen, beheergroep, werkzaamheid en soortgroep, is ook van belang om te registeren. Bijvoorbeeld: in de beheergroep ‘overgangen land-water’ is in verband met de aanwezigheid van broedvogels bij het maaien een beschermingszone van 5-10 meter aangehouden. Dit wordt nu geregistreerd in de online kaart. De zorgvuldige werkwijze is hiermee aantoonbaar en zonder papierverspilling vastgelegd. De informatie kan worden gebruikt ter voorbereiding op nieuwe werken.

Met deze aanpassingen is het gebruiksgemak vergroot en is de applicatie geactualiseerd volgens de Wet natuurbescherming. Het is daarmee actueel, gebruiksvriendelijk en klaar voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

 

890x320-meppel

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws