Nieuws
Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 23 51 93 37

26 september 2018

Groen Café voor groene koers in Waalre

“Samen met inwoners willen we vernieuwd en toekomstbestendig beleid ontwikkelen voor ons openbaar groen”, aldus beleidsadviseur Hans van Geel van de gemeente Waalre. “Waalre is een prettige groene woongemeente in Brainport en wil dat ook in de toekomst blijven. Om dat te bereiken, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren.” Tijdens het Groen Café werden ideeën opgehaald, vragen en problemen besproken en is de basis gelegd voor nieuw groenbeleid.

Groencafe_Waalre_890_3

Dat het een onderwerp is dat speelt onder de inwoners blijkt uit de burgerpeiling eind 2017 waaraan maar liefst 776 inwoners deelnamen en waar het thema openbaar groen de meeste reacties, ideeën en open antwoorden opleverde. In de burgerpeiling werden veel open antwoorden en suggesties gedeeld over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken; de begaanbaarheid van wegen, straten, paden en trottoirs in de buurten en de leefbaarheid in de buurt. Ook gaven inwoners aan meer betrokken te willen worden bij de aanpak van de leefbaarheid in de buurt. Allemaal onderwerpen waarmee de gemeente Waalre samen met de inwoners aan de slag wil gaan. Daarom organiseerde de gemeente in juli, in samenwerking met BTL Advies, een Groen Café.

De betrokkenheid was groot tijdens het eerste Groen Café op 2 juli in Het Huis van Waalre. Inwoners gingen met elkaar en met de experts van de gemeente en van BTL Advies in gesprek om samen tot uitgangspunten te komen voor een nieuw groenbeleid voor de gemeente Waalre. Ruim vijftig belangstellenden waren naar het Groen Café gekomen.

Vijf groenthema's

De aanwezigen spraken over vijf groenthema’s: doen in het groen (recreatie), bomen in Waalre, divers en natuurlijk groen (biodiversiteit), groen in een veranderd klimaat én groen (zelf) beheer. Prikkelende vragen op informatieborden zorgden voor de nodige discussies en leverden veel ideeën op. Bijvoorbeeld: zet een bordje in een groenstrook die door mensen uit de wijk wordt onderhouden. Medewerkers van de groenvoorziening zien dan, dat ze de groenstrook niet onnodig hoeven te maaien. Het voorkomt frustraties bij de bewoners.

Een ander idee is het aanleggen van een kruidentuin waar de buurt samen voor zorgt en uit mag plukken. Het versterkt de sociale samenhang in de wijk. Aan het eind van de avond hingen de meeste informatieborden vol met ideeën en opmerkingen. Zij worden meegenomen bij het vaststellen van een nieuwe groenvisie en nieuw groenbeleid in de gemeente Waalre.

Het lopen langs de informatieborden, het opplakken van ideeën en de café-achtige omgeving, zorgden voor een dynamische en ongedwongen sfeer. “Een leuke opzet. Op deze manier doet iedereen mee. Je bent bezig, loopt rond en je hoort van alles. Fijn dat er zoiets wordt georganiseerd en we van tevoren hierover mogen meepraten”, vertelt een bezoeker. Voor deze opzet is gekozen om de inwoners op een eenvoudige en laagdrempelige manier mee te laten denken. Eenmalig, inhoudelijk en in een open en prettige setting.

Groencafe_Waalre_890_2

Een succesvol participatieproces vraagt creativiteit en maatwerk. Afhankelijk van onder andere de vraagstelling, verwachtingen, betrokkenheid en complexiteit worden het proces en de werkvormen gekozen. Vanuit onze ervaringen in allerlei groenprojecten in heel Nederland, variërend van kleinschalig tot hele gemeenten, van beheer tot aanleg en van landschappelijk tot hoogstedelijk, kunnen we uitstekend hierover adviseren.  Samen zoeken we naar participatiemethoden die werkelijk bijdragen aan het project!

Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 23 51 93 37
E: wilco.v.heerewaarden@idverde.nl

“Mijn missie is zowel klanten als collega’s inspireren: GROEN laat jou en je project groeien!”

Laatste nieuws

Meer nieuws