In de media
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 22 34 74

02 augustus 2018

Groen voegt waarde toe en heeft baat bij integrale aanpak

Het belang van meervoudig ruimtegebruik in Nederland groeit. De bebouwde ruimte neemt immers toe, landbouwgrond en stedelijk groen worden anders beheerd dan voorheen en klimaatadaptatie noopt tot een intensievere samenhang van groen- en waterbeheer. “Groen heeft veel meer waarde dan je zou denken, en een integrale aanpak op projectniveau is steeds vaker gewenst”, zegt projectleider Albert Jan Kerssen van BTL Advies, een groen ingenieursbureau dat projecten van kop tot staart kan begeleiden.

Dit artikel is geplaatst in Stedenbouw, Jubileumeditie 2018. Download hieronder het volledige artikel.

In de media - Groen voegt waarde toe 3
Stedenbouw, Jubileumeditie 2018 - Groen voegt waarde toe en heeft baat bij integrale aanpak
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”

Laatste nieuws

Meer nieuws