Nieuws
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

11 januari 2024

Hersteloperatie na hoogwaterschade bij Stuwweg Maastricht

Als vaste onderhoudspartner van Rijkswaterstaat is idverde NL sinds 2020 werkzaam op de Maas. Naast het reguliere groenonderhoud en het civiele onderhoud zijn wij ook inzetbaar voor calamiteiten. idverde Realisatie, team PCN Maas ontving op woensdag 3 januari jl. een calamiteitmelding van een noodsituatie bij de overlaatdam nabij de Stuwweg in Maastricht. Een Projectleider en de Technisch Manager van team PCN Maas zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan.

kaartje 2

De overlaatdam ligt aan het einde van een doodlopende Maasaftakking en zorgt normaliter voor nagenoeg stilstaand water. In dat stilstaande water liggen ongeveer 40 woonboten. De overlaatdam bleek over een breedte van 50 meter beschadigd te zijn. Dit was onder andere een gevolg van een korte hoogwaterperiode rondom kerst, welke begin 2024 werd opgevolgd door een volgende, hogere waterafvoerpiek voor de Maas.

Doordat de dam doorgebroken was, ontstond een sterke stroming van het water. Vanwege het risico dat de woonboten door de stroming los zouden raken, is in samenspraak met de brandweer besloten om de woonbootbewoners te evacueren. Een operatie gecoördineerd door de brandweer, politie en veiligheidsregio. idverde Realisatie heeft in opdracht voor Rijkswaterstaat sindsdien intensief samengewerkt met diverse partijen om de gevolgen van deze hoogwaterschade aan te pakken.

Noodmaatregelen bewoners en werkverkeer

In de nacht van 3 en 4 januari verslechterde de situatie en raakte één afgemeerde woonboot los. De woonboot, met een gewicht van circa 100 ton, dreef tegen de brug van de Stuwweg. Vanwege instortgevaar is de brug onmiddellijk afgesloten voor verkeer. Hierdoor werden de ongeveer 15 woonboten aan de oostzijde onbereikbaar. Vanuit het leger is de eerste dagen nadat de brug beschadigd raakte, gezorgd voor een soort veerpont verbinding. Vanwege het kortdurende verblijf van het leger, ging idverde Realisatie, team PCN Maas samen met Rijkswaterstaat op zoek naar een oplossing. Het bouwen van een brugverbinding was niet mogelijk, omdat dit de vaarweg zou stremmen. Daarom hebben we samen met een schipper uit ons netwerk binnen twee dagen een nieuwe veerpontverbinding gerealiseerd, inclusief nieuw gemaakte veerstoepen. De veerboot is dinsdag 09 januari jl. direct ingezet om de woonbootbewoners toegang te verschaffen tot hun woningen en blijft de komende weken 24/7 beschikbaar voor de bewoners, het werkverkeer en de hulpdiensten. Daarnaast zorgde we voor noodverlichting op het ’eiland’ bij de woonboten, hebben onze collega’s de bewoners geholpen met extra vastleggen en verstevigen van de boten en ophalen van spullen voor langer verblijf elders. Deze maatregelen zijn genomen voordat het waterpeil ging zakken. Dit om mogelijke schade aan de woonboten te voorkomen.

Maas Maastricht
Werkzaamheden Stuwweg Maastricht

Herstelwerkzaamheden

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat idverde Realisatie, team PCN Maas, ten minste de volgende herstel- en verstevigingswerkzaamheden uitvoeren:

  • Stabiliseren van de beschadigde brug
  • Bergen van de woonboot die tegen de brug gedreven is.
  • Een plan opstellen voor het repareren of vervangen van de beschadigde brug.
  • Een tijdelijke verbinding realiseren voor het verkeer van de Oude Smeermaeserweg / Bosscherweg naar de Stuwweg, ter vervanging van de veerpont en totdat de beschadigde brug hersteld is.
  • Het renoveren en opwaarderen van de Stuwweg.

Om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren werken we nauw samen met verschillende partijen als o.a. Boels, Mammoet, Defensie en lokale aannemers. Voor de broodnodige civiele kennis worden we ondersteund door onze partner Oceaa. Een project met veel verschillende disciplines op een bijzondere werkplek!

Met vastberadenheid en samenwerking zetten we ons in om hier zo snel mogelijk weer een veilige omgeving te creëren.

Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws