Nieuws
Bianca Senssen
Bianca Senssen

KAM Coördinator, idverde Nederland
T: 0411 60 20 36

27 mei 2024

idverde Nederland behaalt opnieuw Trede 3 op de PSO-Prestatieladder

Onlangs heeft idverde Nederland opnieuw Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! Al sinds 2014 zijn wij in het trotse bezit van het PSO-certificaat, trede 3. Ditmaal heeft idverde Realisatie, idverde Bomendienst en Bras Fijnaart, onderdeel van idverde NL het PSO-certificaat behaald op trede 3.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat idverde Nederland op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bianca Senssen (KAM Coördinator bij idverde NL): ‘’Het feit dat we dit certificaat al zo lang hebben, geeft aan hoe belangrijk we het vinden. Collega’s die tot de doelgroep behoren, horen er binnen onze organisatie echt bij en worden ook overal bij betrokken.’’

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSo

Audit

Tijdens de audit is idverde Realisatie, idverde Bomendienst en Bras Fijnaart, onderdeel van idverde NL getoetst op de documenten om te bewijzen dat medewerkers tot de doelgroep behoren. Daarnaast is tijdens gesprekken met onze collega’s geverifieerd of ze onderdeel zijn van het bedrijf, of ze meedoen met de bedrijfsuitjes en of ze bijvoorbeeld de toolboxmeetings bijwonen.

De verlenging van het certificaat is een mooi resultaat waarmee we weer twee jaar vooruit kunnen!

Bianca Senssen
Bianca Senssen

KAM Coördinator, idverde Nederland

T: 0411 60 20 36
E: bianca.senssen@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws