Persbericht
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 22 34 74

06 juni 2020

Nieuwe training en certificering Groene Daken en Gevels van start!

Vandaag is het World Green Roof Day. Een dag om groene daken en groene gevels in het zonnetje te zetten! Groene daken en groene gevels leveren op verschillende manieren een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en een veilige bebouwde woon- en leefomgeving.

World Green Roof Day is tevens de dag waarop Stichting Groenkeur en IPC Groene Ruimte de nieuwe trainingen én certificering Groene Dak en Gevel introduceren. Reden hiertoe is vernieuwing van het praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels. Dit boek is recent gepubliceerd door ISSO. De inhoud van de vernieuwde trainingen is leidend geweest voor de inhoud van dit praktijkboek. BTL Advies heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe praktijkboek. Vanaf aanstaande maandag is het mogelijk om u aan te melden voor de volgende trainingen:

  • Medewerker Groene daken en gevels Onderhoud
  • Medewerker Groene daken en gevels Aanleg
  • Voorman/uitvoerder Groene daken en gevels

Bezoek onze website voor meer informatie over de nieuwe opleidingen: https://www.ipcgroen.nl/

Meer weten over World Green Roof Day? Kijk dan op https://worldgreenroofday.com/

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

IPC Groene Ruimte

Kenniscentrum IPC Groene Ruimte richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie kennis naar kunde. Dit doen we door het verzamelen, filteren en bundelen van kennis uit het werkveld. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van medewerkers en organisaties die actief zijn in de (openbare) buitenruimte.

Als solide opleider beschikt IPC Groene Ruimte over diverse denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is IPC Groene Ruimte voor diverse brancheorganisaties voor opleidingen en ook trainingen een belangrijke partner in Nederland.

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector.Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten. Bedrijven met het Groenkeurcertificaat Dak- en gevelbegroening beschikken over vakbekwame medewerkers en werken veilig. De bedrijven staan gegarandeerd voor hoge kwaliteit bij de aanleg en onderhoud van uw groene daken en gevels.

Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”

Laatste nieuws

Meer nieuws