Nieuws
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies
T: 073 205 11 00

28 mei 2020

Plantenonderzoek in De Groenzoom

De inventarisatie van planten in De Groenzoom is deze maand weer begonnen. Gedurende de lente- en zomermaanden onderzoekt de beheercombinatie, op verschillende momenten, welke planten in de verschillende natuurtypen voorkomen.

De Groenzoom is onderverdeeld in verschillende natuurtypen. Er zijn zes verschillende natuurtypen te onderscheiden in de Groenzoom; moeras, bloemrijke dijk, kruiden- en faunarijk grasland, glanshaverhooiland, vochtig hooiland en vochtig weidevogelgrasland. Het moeras en vochtig weidevogelgrasland hebben geen doelsoort planten. In deze gebieden bekijkt de beheercombinatie de ontwikkeling van de vegetatie als geheel en brengen wij in beeld welke soorten aanwezig zijn.

Doelsoorten

De andere vier natuurtypen hebben elk hun eigen doelsoorten. Dit zijn de soorten die door hun aanwezigheid aangeven dat de vegetatie zich ontwikkeld richting het gewenste beeld. Dit gewenste beeld wordt bepaald door bodem en waterhuishouding. Daarnaast stuurt de beheercombinatie door middel van beheeringrepen.

Door elk jaar de aanwezigheid van deze planten te onderzoeken kan de ontwikkeling van het gebied worden gemonitord. Het onderzoek in De Groenzoom focust zich op deze soorten. Als één van de doelsoorten wordt waargenomen legt degene die de inventarisatie uitvoert dit digitaal vast (locatie, soort, bijzonderheden).

Stageopdracht

Op dit moment is een stagiaire Toegepaste Biologie van de Hogeschool Aeres Almere namens de Beheercombinatie De Groenzoom het plantenonderzoek aan het uitvoeren. Hierbij is een rooster opgesteld wanneer wat te gaan onderzoeken. Het is belangrijk om dit op de goede momenten te doen zodat je geen planten misloopt. Daarom is een schema gemaakt waarop te zien is wanneer welke plant bloeit en wanneer de inventarisaties plaatsvinden. De doelsoorten zullen in de lente en zomer in totaal 5 keer worden geïnventariseerd.

De resultaten

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en de resultaten van het onderzoek? Bezoek regelmatig de website van De Groenzoom (www.degroenzoom.nl)voor het laatste nieuws op het plantenonderzoek en andere ontwikkelingen binnen dit natuur- en recreatiegebied.

Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”

Laatste nieuws

Meer nieuws