Nieuws
Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies
T: 06 53 25 00 15

18 september 2017

Toekomstbestendig wonen in ’t groen

Wonen in een groen landschap. Straten met volwassen bomen zonder wortelopdruk en overlast voor aangrenzende tuinen en woningen. Voldoende waterberging voor de extreme buien die in de toekomst worden verwacht. Goed sluitende beplantingsvakken, die ruimte bieden voor infiltratie van hemelwater én efficiënt te onderhouden zijn. Een ideaalplaatje? Ja! Al deze aspecten moeten worden meegenomen bij de groene inrichting van de openbare ruimte, om zo een toekomstbestendige inrichting van woongebieden te realiseren waar zowel bewoners als beheerders tevreden mee zijn. Voor nu én in de toekomst.

1080x600-tussenafbeelding-huis

Inspelen op veranderingen

Ook bij de gebiedsontwikkeling Veghels Buiten in de gemeente Meierijstad is het realiseren van een duurzame inrichting bepalend. De gestelde ontwerpambities en beoogde woonbeleving moeten ook op lange termijn geborgd worden. Dit doen wij in dit project op onderstaande wijze:

  • Bewuste keuzes maken in het belang van praktisch beheer van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door het gebruik van robuuste materialen, door rekening te houden met de bereikbaarheid van onderhoudsobjecten of door het overdragen van beheer aan de (toekomstige) eigenaren.
  • Inpassen van de aanwezige landschappelijke structuren en het beschermen van bestaande ecologische waarden zoals bomenlanen, houtwallen en solitaire bomen.
  • Ambities uit het masterplan Veghels Buiten, het kwaliteitshandboek, de LIOR en ‘de gouden regels’ (de belangrijkste stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteitseisen voor woonlocaties) vertalen in de uitvoering.

De eerste woningen worden inmiddels bewoond en de inrichting van de buitenruimte is overgedragen aan de beheerders. De resultaten zijn direct zichtbaar: de waterbergingen functioneren, het aangebrachte groen ontwikkelt zich en er is een aangenaam woonklimaat ontstaan. Genieten van Groener wonen! Zie voor meer informatie ook de website.

1080x600-tussenafbeelding-huis2

Voor bewoners en beheerders

BTL Advies voert het project Veghels Buiten uit in combinatie met Iv-infra. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle cultuur- en civieltechnische vraagstukken. Sinds 2012 werken we hieraan mee en begin 2017 heeft de gemeente wederom het vertrouwen uitgesproken door ons aan zich te binden. De komende vier jaar werken onze adviseurs samen met de gemeente aan een bijzondere, groene en toekomstbestendige woonruimte. Voor bewoners en beheerders.

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

T: 06 53 25 00 15
E: dennis.v.heumen@idverde.nl

“Samen met leuke collega’s werken aan uitdagende en gevarieerde projecten!”

Laatste nieuws

Meer nieuws