Nieuws
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

20 oktober 2022

Toppers van De Zijlen werken mee met idverde Realisatie

Op 18 oktober jl. hebben zorgorganisatie De Zijlen en idverde Realisatie een intentieverklaring voor cliëntenparticipatie ondertekend. “Hiermee spreken wij samen uit dat we onze samenwerking waarderen en ook (in)formeel willen vastleggen”, aldus Peter Engering (Productmanager Zorg bij idverde NL) en Jan Jongstra (Facilitair Leidinggevende, De Zijlen).

Cliënten gaan iedere dinsdag, samen met collega’s van idverde Realisatie, meehelpen om het groen te onderhouden op verschillende locaties van De Zijlen. Engering vertelt: “Onze medewerkers vinden het leuk om hun passie te delen en genieten dan ook enorm van de samenwerking met de cliënten. Door cliënten te laten participeren bieden we hen levensvreugde, ontspanning, deelname aan de maatschappij, regelmaat en nog vele andere voordelen. Tevens ondersteunen we op deze manier zowel direct als indirect het zorgproces zodat ook de organisatie hiervan de vruchten plukt!“

idverde Realisatie, vestiging Heerenveen voorziet sinds maart 2022 op 20 locaties van de Zijlen het groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Dit doen wij met het oog op duurzaamheid, biodiversiteit, veiligheid en participatie met de cliënten.

Over De Zijlen

De Zijlen biedt voor cliënten met een verstandelijke beperking een fijne plek, waar ze begeleid kunnen werken, wonen en/of naar de dagbesteding kunnen gaan. Maar ook bieden ze gezinsondersteuning, kinder- en jeugdopvang en ambulante begeleiding, zodat jong en oud er terecht kan. “Iedereen, met of zonder beperking, is van betekenis en verdient een plek in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier, gericht op een goed leven.” (bron: www.dezijlen.nl)

Cliënten van De Zijlen helpen mee

Tijdens het jaaroverleg van De Zijlen en idverde Realisatie is een belangrijk speerpunt naar voren gekomen: implementeren van cliëntparticipatie. Tijdens dit overleg is gesproken over hoe De Zijlen en idverde Realisatie samen de cliëntenparticipatie gaan vormgeven. Engering: ‘’Afgelopen dinsdag hebben we de opzet en insteek in een intentieverklaring cliëntparticipatie geformuleerd en ondertekent.’’

In de intentieverklaring participatietraject is opgesteld wat we samen voor werkzaamheden gaan uitvoeren en op welke manier dit wordt vormgegeven. idverde Realisatie gaat samen met cliënten aan de slag om de terreinen te onderhouden door o.a. de huidige tuinen te verzorgen (gazons maaien, onkruid verwijderen, schoffelen etc.).

1080
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws