Terreinonderhoud gehandicaptenzorg

De Zijlen
De Zijlen | 2022 | Meerdere locaties in Friesland en Groningen

Goede communicatie, participatie met cliënten en duurzaamheid staan voorop.

De huidige hovenier van De Zijlen, een instelling met meerdere locaties in de provincie Groningen, gaat halverwege 2022 met pensioen. Door een aanbesteding is De Zijlen daarom op zoek gegaan naar een partij die voor hen het terreinonderhoud op alle locaties kan uitvoeren én hen kan voorzien van advies. De Zijlen vindt het belangrijk dat goede communicatie, participatie met cliënten en duurzaamheid voorop staan. Vier partijen hebben zich ingeschreven op de aanbesteding en een plan van aanpak voorgelegd. idverde Realisatie, vestiging Heerenveen is als winnaar uit de bus gekomen en mag het terreinonderhoud gaan uitvoeren! Op 1 maart is het jaarcontract ondertekend en is er een start gemaakt met de realisatie van het terreinonderhoud op 20 locaties van De Zijlen.

De Zijlen biedt voor cliënten met een verstandelijke beperking een fijne plek, waar ze begeleid kunnen werken, wonen en/of naar de dagbesteding kunnen gaan. Maar ook bieden ze gezinsondersteuning, kinder- en jeugdopvang en ambulante begeleiding, zodat jong en oud er terecht kan. “Iedereen, met of zonder beperking, is van betekenis en verdient een plek in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier, gericht op een goed leven.” (bron: www.dezijlen.nl)

Terreinonderhoud

De locaties worden voorzien van groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Dit in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, veiligheid en participatie met de cliënten. ‘’Samen met onze productmanager Zorg breng ik de wensen en behoeftes van de individuele locatie in kaart. Op deze manier inventariseren we de participatie mogelijkheden, welk onderhoud er nodig is, hoe we het groen kunnen optimaliseren en bespreken we de duurzaamheidkansen,’’ aldus Stefan Leeuwinga, projectleider bij idverde Realisatie Heerenveen en steunpunt Groningen. Ook de wensen en behoeftes van de locatiemanager ten aanzien van de locatie worden in de scan meegenomen.

Vervolgens gaan de collega’s van idverde Realisatie (al dan niet met de cliënten) aan de slag om de terreinen te onderhouden door o.a. de verharding te borstelen, de huidige tuinen te verzorgen (gazons maaien, onkruid verwijderen, schoffelen etc.) en in de wintermaanden de gladheid te bestrijden.

Duurzame werkmethodes

Tijdens het onderhoud maakt idverde Realisatie gebruik van duurzame werkmethodes. Vrijgekomen organische materialen worden 100% circulair en zover mogelijk lokaal verwerkt. De organische stromen worden door erkende verwerkers gecomposteerd en waar mogelijk teruggebracht op het terrein. Zo kan het snoeihout worden hergebruikt om takkenrillen te maken voor egels en andere dieren, wat zal zorgen voor een betere biodiversiteit. Het geschikte hout wordt afgevoerd naar de dichtbij zijnde houtkloverij, waar cliënten van De Zijlen het kloofhout verwerken.

Participatie met cliënten

Productmanager Zorg, Peter Engering vertelt: “Onze medewerkers vinden het leuk om hun passie te delen. Zo bieden we cliënten de mogelijkheid om op verschillende momenten mee te helpen met het onderhouden van hun terrein. Op deze manier creëren we samen met De Zijlen meer betekenis aan hun leven en natuurlijk ook aan het groen!”

Een greep uit onze werkzaamheden

Brochure Groener zorgen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw ziekenhuis, zorginstelling of zorgcomplex? Download dan onze brochure Groener zorgen.

Download brochure
Groener-Zorgen

Het project in een notendop

Onderhoud op 20 locaties

Participatie met cliënten

Hergebruik van materialen