Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen & Duurzaamheid

idverde staat midden in de samenleving en wij hebben dan ook veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Dit doen wij onder andere door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bijdragen aan een beter milieu en het ondersteunen van goede doelen.

Duurzaamheid staat binnen idverde hoog in het vaandel. Niet voor niets hebben wij onze duurzame werkwijze vastgelegd in onze 10 Duurzame Doelstellingen. Al onze handelingen hebben een impact op hoe wij deze wereld achterlaten. Daarom garanderen wij dat ons handelen altijd gericht is op het bereiken van duurzame oplossingen. Voor ons is toekomstgericht werken een tweede natuur en daardoor kunnen onze projecten bijdragen aan het beter achterlaten van onze planeet.

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

idverde heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. In onze MVO-beleidsverklaring leest u hoe wij dit in de praktijk handen en voeten geven. Wij voelen een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

idverde Realisatie bezit het PSO-certificaat, trede 3. Wij bieden passende begeleiding en werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor integratie in de organisatie en bieden wij veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Ook Bras Fijnaart (sinds februari 2021 onderdeel van idverde NL) heeft het Trede 3 en 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Niet alleen zijn zij hiermee koploper op het gebied van socialer inclusief ondernemen, ook worden werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel van de organisatie door ze een dienstverband aan te bieden. Hierdoor keren zij weer terug op de arbeidsmarkt.

Partnerschap idverde en NL Greenlabel

Op 23 mei 2019 zijn idverde en NL Greenlabel een partnerschap aangegaan. De doelstelling? Samen werken aan een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan en de rol van de groene professional nog belangrijker wordt.

 

Logo NLG

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken. Diverse duurzaamheidspaspoorten bieden in één oogopslag inzicht in de score van (1) planten, (2) producten en materialen, (3) terreinen, (4) tuinen en (5) gebieden.

Bij de ontwikkeling van de buitenruimte worden vaak ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid gesteld. Dankzij advies en labeling helpt NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen. Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om een aantoonbaar gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Dankzij de Wetenschappelijke Raad van Advies en een uitgebreid partnernetwerk worden de inzichten voortdurend beproefd en verbeterd.

Steenbreek

idverde NL nieuwe partner van Stichting Steenbreek

Vanaf 2024 hebben idverde NL en Stichting Steenbreek hun krachten gebundelen  in een veelbelovende samenwerking om bedrijventerreinen te vergroenen. Stichting Steenbreek erkent het belang van idverde NL’s expertise bij het vinden van concrete oplossingen voor vergroeningsvraagstukken. Samen streven ze ernaar om een zichtbaar groenere impact te realiseren op het gebied van klimaat, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Door idverde NL’s beproefde RICH-concept in te zetten, transformeren ze stedelijke omgevingen naar groene, leefbare ruimtes. De samenwerking wordt kracht bijgezet door gezamenlijke initiatieven, waaronder de organisatie van bedrijventerreinenestafettes. De eerste bijeenkomst in april 2024, in samenwerking met Samen Klimaatbestendig, staat in het teken van het vergroeningsproces op Bedrijventerrein Roerstreek, waarbij het maatschappelijk belang van meer groen op bedrijventerreinen in Limburg centraal staat.

Partnerschap Werklandschappen van de Toekomst

Werklandschappen van de Toekomst vertegenwoordigt een diverse gemeenschap van belanghebbenden die samenwerken aan innovatieve oplossingen voor het creëren van toekomstbestendige, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Ruim 3.000 van deze terreinen in Nederland nemen een aanzienlijk deel van het bebouwde oppervlak in beslag en lopen steeds meer achter op de huidige tijd. Geduurende negen jaar streeft de samenwerking naar een nieuw normaaal, van groene,gezonde, energie- efficiente en klimaatbestendige bedrijfsterreinen. Om samen te werken met Werklandschappen van de Toekomst, streeft idverde NL ernaar een groener bestaan te creëren voor deze bedrijventerreinen. Dit met als doel een betere gezondheid en welzijn voor de mensen en voor de toekomst.

WvdT woordmerk

Heeft u een vraag over sociaal ondernemen binnen idverde?

Bianca Senssen
Bianca Senssen

KAM Coördinator, idverde Nederland
T: 0411 60 20 36

Brochure Groener leven

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde u kan bieden? Download dan onze brochure Groener leven.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leven@2x