Beweeg-, ontmoet- en speelbeleid in Bergeijk

Gemeente Bergeijk
Gemeente Bergeijk | 2021 | Gemeente Bergeijk

Groene beweeg-, ontmoet- en speelplekken in gemeente Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft idverde Advies de opdracht gegeven om een beleidsplan op te stellen, om afspraken te maken over toekomstige aanpassingen van bestaande beweeg-, ontmoet- en speelplekken. Het doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan de conditie en het welbevinden van de inwoners, het activeren van tieners en kinderen om naar buiten te gaan, het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen en om locaties zo in te richten dat ze uitdagend, veilig en inclusief zijn voor multifunctioneel gebruik. Door beweeg-, ontmoet- en speelroutes zichtbaar en groen te maken nodigt het mensen uit om hier gebruik van te maken.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor Bergeijk wordt vastgesteld wat de wensen van de gemeente, de inwoners en de stakeholders zijn ten aanzien van de beweeg-, ontmoet- en speelplekken en hoe er omgegaan wordt met herinrichtingen hiervan. Vervolgens zijn deze afgestemd met de huidige inrichting en de omgeving. Bestaande beweeg,- ontmoet- en speelplekken zijn geanalyseerd en er is een globale kostenberaming gemaakt.

Participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel voor de nieuwe inrichting van speel-, beweeg- en ontmoetplekken. Gedurende het proces hebben alle inwoners vrijblijvend een enquête ontvangen, waarbij ze konden aangeven wat ze graag in de gemeente zouden willen terugzien in de inrichting van speel-, beweeg- en ontmoetplekken, en routes. Meer dan 200 reacties zijn verzameld en meegenomen in het opstellen van een beleidsplan. Vervolgens zijn er vergaderingen met jong en oud georganiseerd waarbij er een klankbordgroep is gevormd. Door de specialistische kennis van idverde NL samen te brengen met de input en wensen van de stakeholders is er een beleidsplan gekomen wat op een breed draagvlak kan rekenen.

Uitvoering beleidsplan

Bestaande beweeg- ontmoet- en speelplekken in de gemeente Bergeijk zijn geanalyseerd en gekeurd. Als een toestel of object niet meer goed was, werd deze vervangen door circulaire materialen of speelnatuur. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan speelkeien bij speelplekken of hordes van natuurlijk hout bij sportplekken. Om een verbinding te creëren tussen de ontmoetingsplekken zijn er routes gemaakt. De route wordt gemarkeerd door cirkels voor de senioren routes en gekleurde voetstappen voor speelroutes op de verharding aan te brengen. Naast het gebruik van natuurlijke elementen is er ook gedacht aan multifunctioneel gebruik. Er zijn op de 0-100 ontmoetingsplekken multifunctionele blokken geplaatst met zitgedeeltes op verschillende hoogtes. Hierdoor kan je op de blokken gaan zitten, klauteren of hangen. Deze multifunctionele blokken zijn gemaakt van circulair materiaal dat elders in de gemeente is vrijgekomen of is overgebleven. Ook is er een 65+ route ontwikkeld, waar onderweg extra zitmogelijkheden zijn gecreëerd. Deze routes lopen langs het deel van het dorp waar veel 65-plussers wonen en langs de 0-100 ontmoetingsplek.

Gemeente Bergeijk brengt haar visie op bewegen, ontmoeten en spelen hiermee in de praktijk voor haar inwoners en gebruikers van de buitenruimte.

Bewegen in de groene buitenruimte

Door bestaande beweeg,- ontmoet- en speelplekken in te richten met ongestuurde natuurlijke elementen biedt het meer mogelijkheden en flexibiliteit om te bewegen in de buitenruimte. Een cirkel van keien kan een huisje zijn, een circuspiste, een rovershol, een winkeltje of je kunt er ook gewoon op zitten. Een ander voorbeeld van mogelijkheden in de groene buitenruimte is het plaatsen van een boom. Een boom geeft schaduw, je kan er tikkertje omheen spelen of het is opeens een denkbeeldige grote mast van een piratenschip. Een groene omgeving nodigt kinderen, volwassenen en senioren uit om buiten te spelen, te bewegen en te ontmoeten. Het creëren van routes helpt hierbij om de bereikbaarheid en de zichtbaarheid te vergroten.

Iets voor uw gemeente?

Afhankelijk van de wensen van de doelgroep ontwikkelt en ontwerpt idverde Advies speel-, beweeg- en ontmoetplekken en speelroutes, sportroutes en ouderenroutes. Per route worden de benodigde voorzieningen voorgesteld: van sporttoestellen, banken tot natuurlijk groeninvullingen en bewegwijzering. Hiermee kan iedereen gebruik maken van een gewenste route om een leuk beweeg-, speel- of ontmoetrondje te maken. De speel-, beweeg- en ontmoetplekken nodigen uit tot diverse vormen van spel.

Naast dat bewegen- ontmoeten- en spelen in een groene omgeving leuk is, is het ook goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Ouderen worden door meer beweging fitter en kunnen langer thuis wonen, kinderen hebben een gezond gewicht, tieners bevinden zich vaker buiten, inwoners van alle generaties en achtergronden ontmoeten elkaar vaker in de natuur en iedereen kan op zijn of haar niveau bewegen, ontmoeten en spelen. Dit alles moet steunen op een goed beleid. Kortom: iedere gemeente zou een goed en up-to-date beleid over de inrichting van Speelplekken moeten bezitten.

Kinderraad gemeente Bergeijk in actie
Rozemarijn Weges-Pera
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen, idverde Advies

Stel mij een vraag