Bomenbeleid met interactieve kaart

Gemeente Maasgouw
Onze expertises
Gemeente Maasgouw | 2019 - 2020 | Gemeente Maasgouw

Sturen op toekomstbestendig bomenbestand

Inwoners inzicht geven in het belang en de waarde van de bomen in Maasgouw. Dat is precies waar we tijdens het participatieproces en in onze beleidsvisie op hebben ingezet. De beleidsdoelen, verzamelde (boom)data en een interactieve kaart helpen de gemeente te sturen op een toekomstbestendig bomenbestand en op gerichte vergroening van de kernen.

Participatie als voeding voor gedragen beleid

Met de komst van de Omgevingswet in 2022 sorteren we al enkele jaren voor op gedegen participatie. Zo informeren en benaderen we inwoners via een storymap (beeldende en interactieve website). We vragen de gemeenteraad vroegtijdig mee te denken tijdens een werksessie waarbij we een app gebruiken om te stemmen. Met gemeentelijke afdelingen maken we een bomenwandeling*. Op deze wijze creëren we een breed en integraal proces voor dit groene onderwerp.

*in coronatijd een digitale wandeling via de storymap

Het bomenbeleidsplan is beeldend en kernachtig van opzet. Het is vooral een plan dat voor iedereen begrijpbaar is. Daarnaast gebruiken we een dashboard; een interactieve kaart waarbij we de relatie tussen klimaatdata de aanwezigheid van bomen leggen. De data helpen de gemeente te sturen om feiten. Op plekken waar bomen worden gemist wordt het in de zomer warmer, dat is nu ook duidelijk op kaart zichtbaar. Dit leidt ertoe dat de gemeente gericht kan gaan vergroenen.

Interactieve bomenkaart gemeente Maasgouw

Bekijk de interactieve kaart