• Home
  • Projecten
  • Gemeente Gennep draagt met ecologisch bermbeheer bij aan herstel ecosysteemdiensten, biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie

Gemeente Gennep draagt met ecologisch bermbeheer bij aan herstel ecosysteemdiensten, biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie

Gemeente Gennep
Gemeente Gennep | 2021 - 2027 | Gemeente Gennep

Meer soorten kruiden in de bermen

Sinds 2021 werkt idverde Advies, vestiging Roermond samen met gemeente Gennep aan het verbeteren van het bermbeheer in de gemeente. Gezamenlijk vullen we het bermbeheer zo in, dat we daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de 17 vastgestelde Global Goals. Zo draagt ecologisch bermbeheer bij aan het herstel van ecosystemen en biodiversiteit, en aan de klimaatmitigatie- en adaptatieopgave. In 2027 wil gemeente Gennep meer soorten kruiden in de bermen vinden dan in 2021.

Meer projecten voor Gemeente Gennep

Bermbeheerplan

In het eerste jaar, van dit zesjarig traject, hebben we de kansen voor biodiversiteit in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een bureaustudie, input opgehaald van stakeholders aan de hand van een werksessie en door zelf ook de situatie buiten te beoordelen. Na deze onderzoeksfase hebben we de kansen doorvertaald naar bermbeheertypen in het bermbeheerplan. In dit plan is de visie van de gemeente te vinden met betrekking tot ecologisch bermbeheer en deze doorvertaald in concrete maatregelen. De maatregelen zijn vervolgens opgenomen in een bermbeheertypenkaart, waarbij de chauffeur van de maaimachine precies ziet waar en hoe hij moet maaien.

Jaarlijks evalueert gemeente Gennep en het kernteam (bestaande uit stakeholders en idverde Advies) het advies over ecologisch bermbeheer en de resultaten uit de praktijk met elkaar. Op basis van deze evaluatie vinden bijstellingen van het beheer plaats. Bijvoorbeeld in een nat jaar is een extra gefaseerde maaibeurt juist gewenst, terwijl in een droog jaar minder gemaaid hoeft te worden. Deze adviezen worden ieder jaar op maat gemaakt en worden concreet verwerkt in de bermbeheertypenkaart.

Bermen monitoren met vrijwilligers

Monitoring van de bermen met vrijwilligers is ook een onderdeel van dit project. Jaarlijks heeft idverde Advies tussentijds contact met de vrijwilligers en organiseren ze een startbijeenkomst en evaluatiebijeenkomst. Hiermee wordt een stukje inwonersparticipatie geborgd en monitoren we de soortenrijkdom van bermen.

idverde Advies werkt met plezier aan dit soort projecten. Het mooie van een zesjarig contract is dat we jaarlijks ons advies kunnen monitoren en kunnen bijstellen voor het behalen van het meest optimale resultaat. De lijnen zijn kort tussen zowel de uitvoering, gemeente Gennep als tussen idverde advies.

Benieuwd wat wij voor ecologisch bermbeheer in uw gemeente kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op of bekijk de mogelijkheden voor een workshop op locatie!

Bermexcursie op de fiets
Bermexcursie op de fiets
Stef Hooghiem
Stef Hooghiem

Junior Adviseur Beleid, idverde Advies

Stel mij een vraag