Herstel antistuifmaatregelen Maasvlakte Rotterdam

Eneco
Eneco | 2022 - 2023 | Maasvlakte Rotterdam

Maasvlakte in ere herstellen

In februari 2022 is Eneco gestart met het plaatsen van nieuwe windmolens aan de kustlijn van de Maasvlakte in Rotterdam. Na de werkzaamheden is idverde Realisatie, Rotterdam gevraagd om de antistuifmaatregelen in ere te herstellen. Vanwege de wind vanuit het zeezuiden ontstaat er zandverstuiving die zich over de duin heen trekt. Om het zand aan de kust en in de duinen te houden, hebben onze collega’s 3 kilometer nieuwe kastanjehekwerken en 235 hekjes van wilgentenen geplaatst. Daartussenin wordt nieuwe helmgras geplant die de duinen herstellen van de werkzaamheden.

Hekwerk, helmgras en wilgentenen

De hekwerken zijn door zandverstuiving en het zeezout door de jaren heen aan vervanging toe. Allereerst zijn deze hekwerken verwijderd en nieuwe kastanjehekwerken teruggeplaatst. De hekwerken dienen ook als navigatie van de drie duinovergangen naar het strand toe. Het zorgt voor een duidelijke afscheiding tussen de parkeerplaats en het badplaatsgebied.

Vervolgens zijn er 235 wilgenteenhekjes geplaatst aan de rand van de duinen. Haaks op de wind zijn de wilgentenen in een schuine lijn gerealiseerd. Dit omdat de meeste urgente wind uit het westen komt en de wilgentenen daardoor het meeste zand kunnen opvangen.

Tot slot is er op kalen plekken tussen de wilgentenen en kastanjehekwerken nieuw helmgras geplant. Het helmgras fungeert tevens als een natuurlijk vangnet voor het stuifzand.

Het project in beeld

Pieter van Driel 244x244
Pieter van Driel

Projectleider, idverde Realisatie

Stel mij een vraag