• Home
  • Projecten
  • idverde Advies ondersteunt Gemeente Eijsden-Margraten

idverde Advies ondersteunt Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Eijsden-Margraten | 2022 |

Ondersteuning Gemeente Eijsden-Margraten

Sinds oktober 2022 ondersteunt idverde Advies, vestiging Roermond, de Gemeente Eijsden-Margraten met diverse projecten om de huidige beheerdata te optimaliseren en de groeninventarisatie in kaart te brengen. Samen werken we aan een beter groenbeheer en een verbeterde leefomgeving. Met de projecten richten we ons op het vergroten van klimaatbestendigheid, het behoud en bevordering van biodiversiteit en het creëren van ruimtelijke kwaliteit door ‘het juiste groen op de juiste plek’. De samenwerking is nog steeds in volle gang. Hieronder volgt een overzicht met enkele projecten die we hebben uitgevoerd.

Meer projecten voor Gemeente Eijsden-Margraten

Inventarisatie data en detachering groenbeheer

idverde Advies heeft de gemeente ondersteund bij het beheer van groenvoorzieningen, met speciale focus op het optimaliseren van de samenwerking tussen gemeente en gegevenshuis, en het leveren van diverse ondersteunende diensten gericht op het beheer van groendata.

We hebben een bomenlijst opgesteld en de coördinatie verzorgd voor het aanplanten van de nieuwe bomen in de gemeente. Bij de keuze van het sortiment is rekening gehouden met de o.a. de standplaats (juiste boom op de juiste plek), biodiversiteit en klimaatbestendigheid. We hebben ook ons advies gegeven over beplantingen in diverse aanplantvraagstukken.

Op detacheringsbasis heeft idverde Advies ondersteunende werkzaamheden verricht voor het groenbeheer binnen de gemeente. Dit omvatte het inventariseren van werkzaamheden van verschillende partijen, het optimaliseren van samenwerkingen, en het updaten van beheersystemen met het oog op een duurzaam groenbeheer.

2Eijsden Margraten

Werkomschrijvingen en ramingen begraafplaatsen en groenaannemer

idverde Advies heeft gedetailleerde werkomschrijvingen, kostenramingen, en tekeningen opgesteld voor de vier begraafplaatsen binnen Gemeente Eijsden-Margraten. Hierbij heeft idverde advies ondersteuning kunnen bieden in het optimaliseren en concretiseren van het onderhoud op begraafplaatsen.

Ook hebben we de kostenraming en bestaande werkomschrijvingen voor de groenaannemer geoptimaliseerd. De vernieuwde werkomschrijvingen en ramingen zorgen voor één uniforme beschrijving en werkwijze.

Eijsden Margraten

Landschapselementen kenmerkend voor de omgeving

Landschapselementen hebben een belangrijke esthetische, ecologische en cultuurhistorische waarde in het landschap van de gemeente Eijsden-Margraten.

In opdracht van de gemeente heeft idverde Advies de data uit de inventarisatie van landschapselementen gecontroleerd. Alvorens hebben we een document opgesteld waarbij de kaders van landschapselementen zijn vastgelegd. Met deze data en informatie kan de gemeente verder om hun visie op het beheer en instandhouding van landschapselementen verder uit te werken.

Met de projecten van idverde Advies, vestiging Roermond, voor Gemeente Eijsden-Margraten streven we naar een verbeterde leefomgeving, geoptimaliseerd groenbeheer, en duurzame ontwikkeling van de gemeente. We blijven ons inzetten voor een groenere toekomst, waarbij klimaat, biodiversiteit, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staan!

Wil je meer weten over dit project? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Victor Hurxkens
Victor Hurxkens

Junior Adviseur Omgevingsbeheer

T: 046 43 60 850
E: victor.hurxkens@idverde.nl

“Een groene en duurzame omgeving voor mens en natuur! ”
Maik Gijsen
Maik Gijsen

Technisch Adviseur

T: 046 436 08 50
E: maik.gijsen@idverde.nl

“Groener denken, groener doen, groener leven.”
Al onze experts

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x