• Home
  • Projecten
  • Ontwerp en inrichting van de buitenruimte bij Het Gastenhuis

Ontwerp en inrichting van de buitenruimte bij Het Gastenhuis

Amvest
Amvest | 2016 - 2020 | Verschillende locaties in Nederland

Langdurige samenwerking

In 2016 heeft Amvest aan idverde Realisatie gevraagd om mee te gaan denken over de inrichting van de buitenruimtes van Het Gastenhuis. Het Gastenhuis biedt woonzorg voor mensen met dementie op inmiddels twaalf locaties in Nederland. Een langdurige samenwerking is een feit en intussen hebben we de eerste tuinen klaar. Voor andere locaties is idverde Advies nog druk aan het tekenen of moet alleen de beplanting nog aangebracht. In samenwerking met alle partijen, zoals de architect, eindgebruiker en diverse andere belanghebbenden, bekijkt idverde al in een vroeg stadium hoe de buitenruimte optimaal kan worden benut. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de medewerkers en anderen in de omgeving, zoals buren. De uitvoering van het plan wordt verzorgd door idverde Realisatie.

“Een dynamisch proces”, vertelt projectleider Mark Peijnenburg, die vanaf het eerste gesprek tot de oplevering betrokken is. ”Daarbij valt mij steeds opnieuw op hoe zeer de bewoners een groene leefomgeving waarderen!

Nieuwbouw en renovatie

Bij een aantal locaties van Het Gastenhuis is zowel het gebouw als de buitenruimte gerenoveerd, daar waar andere locaties net nieuw gebouwd zijn en de buitenruimte dus ook nieuw aangelegd moet worden. Zo staat Het Gastenhuis in Oosterbeek op de locatie van Hotel Dreyeroord, het hoofdkwartier van de geallieerden tijdens Operation Market Garden, bij de slag om Arnhem. De grote eikenboom bij deze locatie neemt een prominente plek in, is beeldbepalend en van hoge natuurwaarde. De oorlogsveteranen die hier komen tijdens herdenkingen, hechten veel waarde aan deze oude boom, die zij zich nog uit de Tweede Wereldoorlog herinneren. Tijdens de aanleg hebben we extra aandacht besteed aan het behoud van deze monumentale boom en haar directe groene omgeving.

“Bij nieuwbouwprojecten, zoals voor Het Gastenhuis in Almere, zoeken we naar de meerwaarde met de directie omgeving”, vertelt Tuin & Landschapsarchitect Anouk van de Palen. “Ligt Het Gastenhuis in de buurt van een school of park, dan zorgen we voor ontsluiting en betrokkenheid tussen het huis en de school of het park”.

Verbindende factor

“Wat bij alle Gastenhuizen gelijk blijft, is de basis en de visie om een aangename woonplek te creëren waarin veiligheid, een huiselijke sfeer en oog voor de omgeving waarin het huis staat (de ‘Genius Loci’) centrale thema’s vormen”, geeft tuin- en landschapsarchitect Peter van Oosten aan. Daarnaast is er met oog op de bewoners: mensen met dementie, aandacht voor het stimuleren van de zintuigen. Daar waar het kan is bijvoorbeeld de plantkeuze en tuininrichting niet alleen gericht op het esthetische, maar ook op de geur, tast en soms smaak. Al deze aspecten komen tezamen in tuinen waar we trots op zijn!”

Afbeeldingen: Het Gastenhuis