Verplanten eiken N366

Provincie Groningen
Provincie Groningen | 2016 - 2020 | Groningen

Ruimte voor bomen

De N366 is één van de meest onveilige wegen in Groningen. Eén van de maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten is een verbreding en verdubbeling van de rijbaan tussen Veendam en Pekela. Omdat de gezonde bomen naast deze weg niet op de huidige locatie konden blijven staan heeft idverde Bomendienst deze bomen verplant.

Meer projecten voor Provincie Groningen
project - verplanten bomen n366 -1

Verplantbaarheidsonderzoek

Voor de verplanting is in 2013 een onderzoek uitgevoerd. Hierbij is de totale bomenrij beoordeeld. Om te bepalen welke bomen wel en welke bomen niet verplant konden worden is gekeken naar de conditie, de structuur en kwaliteit (gebreken, ziekten, aantastingen en verzwakkingen) en de beworteling van de bomen.

Op basis van het verplantingsonderzoek is besloten om 59 grote bomen (60 tot 80 jaar oud) extra voor te bereiden. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de verplanting. Een tijdig en zorgvuldig geprepareerde kluit, maakt dat de verplantschok voor de boom geminimaliseerd wordt en dat de boom snel en gezond kan hergroeien ná het verplanten.

Verplanting & nieuwe aanplant

Op basis van de afmeting van de boom, de grootste zijn 18 tot 25 meter hoog en wegen 25 ton, is de verplantmethode bepaald. De bomen zijn in 2016 verplant. Hiervoor zijn onze Optimal 1900, een verplantmachine met een bak van 2,6 meter doorsnede en twee ca. 250 ton zware telekranen ingezet.

Nazorg

Tussen 2017 en 2020 zorgt idverde Bomendienst voor de verdere nazorg van de bomen. Het belangrijkste aspect van de nazorg bestaat uit voldoende en tijdig water geven. Dit wordt dan ook, samen met het zuurstofgehalte in de bodem, regelmatig gecontroleerd.

Boomzorg Editie 4 - 2017 - Inspyratieproject Verplanting 129 zomereiken langs de N366-1
Boomzorg Editie 4 - 2017 - Inspyratieproject Verplanting 129 zomereiken langs de N366
Rob van Dreumel
Rob van Dreumel

Projectleider, idverde Bomendienst

Stel mij een vraag