• Home
  • Blogs
  • Anders kijken naar beheer in de Betuwe
Organisatie & Beheer
11 april 2019

Anders kijken naar beheer in de Betuwe

Kennis en ervaring delen is vermenigvuldigen! Dit was het doel van de middag op 26 maart in het Essentgebouw aan het Willemsplein te ‘s-Hertogenbosch. Vanuit hier is BTL Advies met circa 45 groene professionals sinds september 2018 aan de slag met het groener en aangenamer maken van de leefomgeving in Nederland. Reden genoeg om onze partners Avri Geldermalsen en de gemeente West-Betuwe uit te nodigen voor een kijkje in onze eigen groenkeuken.

Sturen op beleving

Na de koffie met Bossche bol en rondleiding op de werkvloer was het tijd om met elkaar de verdieping te zoeken in actuele beheeronderwerpen. Belevingsgestuurd beheer was het eerste onderwerp op de agenda. In de gemeente Neder-Betuwe is vorig jaar een project gestart waarin samen met BTL Advies en Avri een schouwmethode is ontwikkeld voor het meten van beleving. Ook is onderzoek gedaan of op basis van de resultaten het dagelijks beheer (bij)gestuurd kan worden.

De gemeente is enthousiast over de uitkomsten. Zo blijkt dat de oplossing voor sommige (beheer)problemen niet altijd in de fysieke openbare ruimte ligt, maar soms ook in de bewustwording bij inwoners. Ook bieden de resultaten van de schouw handvatten voor de weg- en groenbeheerder om gericht aan de slag te gaan met herinrichting of vervanging van groen. Hiernaast is de schouw een methode om als gemeente actief bezig te zijn met participatie. Door langs de deur te gaan met een digitale vragenlijst op de tablet, onder het motto ‘de gemeente komt naar u toe’ is gebleken dat dit enorm wordt gewaardeerd!

Beeldgericht werken

Het tweede onderwerp van de middag was de beeldkwaliteit. In 2018 is de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW uitgekomen. Is er bij het wijzigen van de systematiek rekening gehouden met de ontwikkelingen in het beheer de afgelopen jaren? En ondervinden we de eerste veranderingen al in de dagelijkse praktijk? Dit waren de vragen die we met elkaar hebben bediscussieerd.

De mondige burger, chemischvrij beheer, klimaatverandering en invasieve exoten werden door de groep al snel erkend als ontwikkelingen die invloed hebben op het beheer. Een droge zomer betekent minder maaibeurten en de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop vraagt zorgvuldigheid in de uitvoering. Ja! Deze ontwikkelingen zijn van invloed op het beheer en zorgen ervoor dat we anders gaan kijken naar het beheer van onze gezamenlijk ruimte.

De toekomst van beheer

De middag werd afgesloten met een discussie over de stelling ‘Bewoners weten meer van de kwaliteit van hun woonomgeving dan de gemeentelijke beheerders en aannemers’. De algemene deler van de groep was een volmondig “ja”! De resultaten van de belevingschouw en de praktijkervaringen bewijzen dit zwart op wit. Het was een geslaagde middag met interessante onderwerpen in ons vakgebied waar onder het genot van een borrel nog druk over werd doorgepraat!

Blog - Belevingsinformatie

Stel mij een vraag