Ecologie & Natuurwetgeving

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

Het belang van natuurontwikkeling

U bent op zoek naar specialistisch ecologisch advies? Onze ecologen denken graag met u mee over de wet- en regelgeving, natuurherstel, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Wij staan u bij van quickscan tot jaarrond flora- en faunaonderzoek. Altijd met praktische oplossingen en gericht op het creëren van meerwaarde voor groen.

Gemeentelijk groen Raalte
Nieuws

Landelijke groennorm nog ver uit zicht

Lees meer
Sail for the future 2
Nieuws

Sail for the Future: Een toekomstgerichte uitdaging

Lees meer

Een greep uit onze projecten

Gemeente Gennep draagt met ecologisch bermbeheer bij aan herstel ecosysteemdiensten, biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie
Gemeente Gennep
Bekijk project
Kansenkaart helpt gemeente Eemsdelta bij 'haar biodiverse koers'
Gemeente Eemsdelta
Bekijk project
Overlastgevende roeken in een woonwijk?
Gemeente Emmen
Bekijk project
Inventarisatie bomen langs de Maas
Rijkswaterstaat
Bekijk project
Directievoering hydrologische maatregelen voor Mariapeel
Staatsbosbeheer
Bekijk project
CirQleaves onderdeel van de gebiedsimpuls van de N69
Waterschap De Dommel
Bekijk project

Bouwen aan natuur

idverde Advies werkt met een ijzersterk team ecologen. Dagelijks zijn we bezig met natuurontwikkeling. We staan klanten bij van ontwerp tot realisatie. U kunt bij ons terecht voor het uitwerken van uw natuurambitie, een ecologische visie, onderzoek, ontwerp en de uitwerking van maatregelen. Samen brengen we de natuur in beweging!

Biodiversiteit

In stad en land neemt wereldwijd de biodiversiteit (soortenrijkdom) af. Een zorgelijke ontwikkeling. Bijen en insecten zijn bijvoorbeeld nodig om de voedselketen in stand te houden. Wij staan terreinbeheerders bij om op hun eigen terrein hun verantwoordelijkheid te nemen. We reiken oplossingen op maat aan. Hiervoor onderzoeken we eerst de bestaande soortenrijkdom en maken daarna plannen hoe deze te vergroten of in stand te houden. Uiteraard zorgen we ook voor monitoring.

Natuurwetgeving

Iedereen met plannen in de buitenruimte krijgt sinds januari 2017 te maken met de Wet natuurbescherming. Deze nieuwe natuurwet heeft diverse zaken rond de beschermingsstatus van soorten en natuurgebieden wezenlijk veranderd. Dit vraagt om zorgvuldige toetsing van uw plannen. Onze deskundige adviseurs bieden u praktische ondersteuning en denken mee over een effectieve aanpak van onderzoeken en goede afstemming met het bevoegd gezag.

GIS-expertise en Natuurwaardenkaart

Wie verantwoordelijk is voor ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer, weet hoe belangrijk betrouwbare informatie over soortenverspreiding is. Of u nu een vergunning verleent, een plan toetst of advies geeft over groen, u wilt snel en overzichtelijk de informatie over beschermde dier- en plantensoorten kunnen terugvinden. Dit maakt een eerste inschatting van knelpunten mogelijk en helpt bij de keuze voor het laten opstellen van een soortmanagementplan of generieke ontheffing. Op interactieve GIS-kaarten vindt u alle informatie over beschermde flora- en fauna in uw areaal.

Praktische ecologische begeleiding tijdens uitvoering

Elke aannemer weet dat hij niet zomaar mag slopen, bouwen, kappen, dempen of graven. Wie een ruimtelijke ingreep pleegt, kan immers het leefgebied van beschermde planten of dieren verstoren. Wij hebben de kennis om u praktische ecologische begeleiding te bieden tijdens uw project. We zijn flexibel en denken praktisch mee. Altijd op zoek naar oplossingen. In een ecologisch werkprotocol zetten we de taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen uiteen. Uiteraard beschikken we ook over deskundige hulpmiddelen en onderzoeksapparatuur om u in alle projectfases bij te staan.

Wij ondersteunen onder andere bij

  • Beekherstel
  • Natuurontwikkeling
  • Ecologische monitoring
  • Ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming
  • Ecologische uitvoeringsbegeleiding
  • GIS-dataverwerking en -analyse
  • Biodiversiteitsadvies
  • Veldinventarisaties en -onderzoek

Ontmoet onze experts

IMG-20231101-WA0000 244
Ruben van Laar

Adviseur Ecologie

T: +31 55 312 40 70
E: Ruben.v.laar@idverde.nl

“Groen is het nieuwe goud”
Joran Keur 244x244
Joran Keur

Adviseur Ecologie

T: +31 55 312 40 70
E: Joran.keur@idverde.nl

Michiel Heil
Michiel Heil

Junior Adviseur Ecologie

T: 0348 507 110
E: michiel.heil@idverde.nl

“"Bewustzijn creëren voor het natuurschoon om ons heen"”
Anna Herlings
Anna Herlings

Junior Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: anna.herlings@idverde.nl

“Natuur voor iedereen.”
Stef Hooghiem
Stef Hooghiem

Junior Adviseur Beleid

T: 046 436 0850
E: stef.hooghiem@idverde.nl

“Mens en natuur in harmonie.”
Daan Duijmelinck 244x244
Daan Duijmelinck

Junior Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: daan.duijmelinck@idverde.nl

“Samen beseffen we hoe belangrijk groen voor onze samenleving is.”
Lisa Gijsen 244x244
Lisa Gijsen

Adviseur Ecologie

T: 046 436 0850
E: lisa.gijsen@idverde.nl

“Groen en ecologie vertakken in de maatschappij! ”
Nina Pigmans 244x244
Nina Pigmans

Adviseur Beleid en Ecologie

T: 046 436 0850
E: nina.pigmans@idverde.nl

“Zorg dragen voor onze natuur!”
Fionne Kiggen 244x244
Fionne Kiggen

Junior Adviseur Ecologie

T: 046 43 60 850
E: fionne.kiggen@idverde.nl

“Samen maken we de wereld een stukje groener.”
Femke Cnossen 244x244
Femke Cnossen

Adviseur Ecologie

T: 055 312 40 70
E: femke.cnossen@idverde.nl

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Saskia Wielenga
Saskia Wielenga

Projectleider Ecologie & Projectleider Beleid/Beheer & Geo

T: 06 10 59 03 79
E: saskia.wielenga@idverde.nl

“Proceskennis is essentieel voor het versterken van natuur in projecten.”
Ingeborg Bax
Ingeborg Bax

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: ingeborg.bax@idverde.nl

“Ecologie in de dagelijkse praktijk.”
Mark van Oorschot 244x244
Mark van Oorschot

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: mark.v.oorschot@idverde.nl

“De natuur biedt inspiratie voor innovatie.”
Zef Hermans
Zef Hermans

Specialist Biodiversiteit

T: 046 43 60 850
E: zef.hermans@idverde.nl

“Een positieve omslag naar een bebouwde omgeving die een meerwaarde vormt voor natuur.”
Maartje Staal
Maartje Staal

Adviseur Ecologie en Beleid

T: 0348 507 110
E: maartje.staal@idverde.nl

“Een groenere wereld maken we samen.”
Laura Kooijman 2244x244
Laura Kooijman

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: laura.kooijman@idverde.nl

“De natuur doet niets zonder doel, laten we daar een voorbeeld aan nemen!”
Al onze experts

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x