Landschapsarchitectuur

Creatief van eerste visie tot laatste detail

Landschapsarchitectuur draait om gebiedskennis, creativiteit en vernieuwende oplossingen. In een zorgvuldig proces houden we rekening met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. We hebben kennis van ecologie, bodem, hydrologie en landschap en zorgen voor een grondige aanpak en een uniek en gedragen ontwerp.

Een greep uit onze projecten

Voorbereiding renovatie plantvakken gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Bekijk project
Herinrichting Koopmansplein
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV
Bekijk project
Engineering bestekken inboet en omvormen bomen en beplantingen
Gemeente Venlo
Bekijk project
Groene inpassingsplannen zonneparken
Diverse opdrachtgevers
Bekijk project
Groen en duurzaam Majoppeveld
Ondernemersvereniging Majoppeveld
Bekijk project
Toekomstvisie oppervlakte wateren
Gemeente Tilburg
Bekijk project

Natuur vormgeven

Wie natuurontwikkeling in de stad en het buitengebied wil vormgeven, moet de juiste balans vinden tussen natuurlijke processen en menselijk gebruik. Je pleegt immers een ingreep in de tijdslijn van een gebied. Onze landschapsarchitecten kijken altijd naar de geschiedenis van de bodem, het gebruik en de bestaande patronen voordat zij een nieuw gebiedsontwerp. Omdat wij kennis hebben van (natuurlijke) systemen en nauw samenwerken met onze ecologen en andere experts, komen wij tot robuuste plannen voor natuurontwikkeling.

Beplantingsexpertise

Een landschapsplan werkt alleen als de juiste plant of boom op de juiste plek staat. Vanuit ons vakmanschap weten wij alles over beplanting en seizoensbeleving met kleuren en structuren. We weten hoe we kwaliteit aan stad en landschap kunnen toevoegen en de mate van welbevinden en beleving van de buitenruimte kunnen vergroten. Wilt u bijzondere toepassingen in uw ontwerp? Laat onze landschapsarchitecten dan met lef experimenteren met soorten, vormen en toepassingen. Voor een topontwerp hebben wij alle kennis van groeiplaatseisen en beheerbaarheid in huis.

Aantrekkelijke woon- en werkomgeving

Wij gaan altijd voor een duurzaam ontwerp dat op lange termijn zijn kracht behoudt. Met duidelijke lijnen, vormen en robuuste materialen. Wij kijken hoe groen waarde toevoegt of andere functies kan versterken in stad of landschap. Ook de levensloopbestendigheid is van belang. Door de vergrijzing en andere zorgbehoeften stelt de maatschappij andere eisen aan de openbare ruimte dan voorheen. Een duurzame en toegankelijke openbare ruime komt ook dan aan op details en materiaalgebruik.

Visie en ontwerp voor infratructuur

Het inpassen van wegen en andere infrastructuur is een specialisme. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe wegen en kanalen. Laat voor de visie en het ontwerp van infrastructuur onze specialisten meekijken. Wij kijken zorgvuldig naar de inpassing in het landschap met alle bestaande kwaliteiten, ecologische structuren en kansen. Ook de beleving vanaf de weg en vanuit de omgeving nemen wij mee. Uiteraard zorgen wij voor afstemming van alle eisen van het wegontwerp en het civieltechnisch plan.

Onze opgaves

  • Landschapsvisie en -ontwikkeling
  • Natuurontwikkeling en -herstel
  • Visie en ontwerp voor infrastructuur
  • Groen in de stad
  • Ontwerpen met beplantingen
  • Vormgeving woon- en werkomgeving

Ontmoet onze experts

Duco Bosma 244x244
Duco Bosma

Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: duco.bosma@idverde.nl

“Wat stevig in de bodem staat, is niet te ontwortelen.”
Mieke Latijnhouwers
Mieke Latijnhouwers

Projectleider sr. Planvorming & Strategie

T: 06 22 16 69 73
E: mieke.latijnhouwers@idverde.nl

“Wij geven vorm aan een groener leven, ontwerp waar het leven centraal staat!”
Monique Kuijstermans
Monique Kuijstermans

Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: monique.kuijstermans@idverde.nl

“Een schets brengt het ontwerp tot leven.”
Aron Straver
Aron Straver

Landschapsontwerper/Adviseur

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@idverde.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Shirali Vaidya
Shirali Vaidya

Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: shirali.vaidya@idverde.nl

“Green is a way of life ”
Theresia van den Bogaard
Theresia van den Bogaard

Adviseur Planvorming & Strategie

T: 073 205 11 00
E: theresia.vd.bogaard@idverde.nl

“De primaire kleur van het leven is groen.”
Al onze experts

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x