Duurzame Doelstellingen

Square_Brochure_groener-leven@2x
Brochure Groener leven

10 Duurzame Doelstellingen

We benutten elke kans om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen voor het welzijn van ons allemaal. Onze duurzame doelstellingen kenmerken de cultuur binnen idverde: wij nemen een voorbeeldpositie in en zijn toonaangevend in ons werk.

People

WELZIJN EN INCLUSIVITEIT BEVORDEREN

1. Medewerkers een geweldige werkplek bieden door welzijn te bevorderen en kwaliteiten te ontwikkelen
We verbeteren ieder jaar en in alle landen de werknemerstevredenheid, met als einddoel een score van 85% voor de hele groep.

2. Samenwerken met lokale verenigingen, stichtingen en (bewoners) initiatieven aan duurzaamheid
We werken vanuit iedere vestiging langdurig samen met ten minste één lokale organisatie.

3. Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
We zetten ieder jaar meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in (5%).

Planet

TOONAANGEVEND ZIJN IN DUURZAME OPLOSSINGEN

4. CO2-uitstoot verminderen
Wij zorgen dat we CO2-neutraal zijn en werken aan het reduceren van onze CO2-uitstoot met 5% per jaar.

5. Verminderen van afvalstromen
We winnen 100% van ons groenafval terug en 80 % van on andere afval. We werken volgens een circulair model.

6. Beschermen, herstellen en vergroten van de biodiversiteit
Het aantal activiteiten dat bijdraagt aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit stijgt ieder jaar met 10%.

Performance

STIMULEREN VAN KLIMAATBEWUSTZIJN EN INNOVATIES

7. Al onze collega’s, klanten en relaties bewust maken van de klimaat- en biodiversiteitsproblematiek
We trainen en informeren onze werknemers en betrekken alle stakeholders.

8. Klanten kennis en expertise bieden over duurzame oplossingen
Tijdens opdrachten onderzoeken we systematisch hoe we kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

9. Investeren in duurzame oplossingen
Elk jaar belonen we innovatieve projecten die het beste bijdragen aan een duurzame wereld.

B Corp

10. Wij behalen als eerste Europees bedrijf in de groensector de B Corp Certificering
In 2024 willen we dat alle idverde -bedrijven gecertificeerd zijn.

Brochure Groener leven

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde u kan bieden? Download dan onze brochure Groener leven.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leven@2x