Groener bouwen

Vind onze expert bij u in de buurt

Investeren in waarde

Groener bouwen betekent waarde toevoegen aan uw bouwproject. Groen maakt gebouwen en terreinen mooier en zorgt dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Bovendien profiteert zowel u als de maatschappij van toekomstgerichte oplossingen. Denk aan: klimaatadaptatie, waterbuffering, natuurontwikkeling, biodiversiteit en stedelijke gebiedsontwikkeling. idverde helpt u graag groen integreren in uw bouwplan.

Groen in ieder bouwproces

Groen speelt belangrijke rol binnen vrijwel elk bouwproject. Of het nu gaat om de aanleg van een daktuin bij een theater of de (her)inrichting van een woonwijk. Kennis en expertise zijn hierbij essentieel. Wij hebben deze in huis. idverde kan u helpen: van het planologisch of ecologisch onderzoek tot en met de realisatie en inrichting van de buitenruimte.

Afstemmen en samenwerken

Groener bouwen vraagt om een slimme aanpak. Plannen op elkaar afstemmen en rekening houden met de omgeving en wensen van gebruikers. In bouwteams samenwerken met projectontwikkelaars, architecten en bouwaannemers verkort de voorbereidingsfase en biedt zekerheid over technische en financiële haalbaarheid.

Handreiking Natuurdaken

Als partner van de Green Deal Groene Daken is idverde nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de Handreiking Natuurdaken. Deze handreiking laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. Met aandacht voor de versterkende waarde van natuur voor water-, energie- en gebruiksfuncties op daken en tips voor hoe je een natuurdak aanlegt. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Handreiking Natuurdaken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van natuurdaken? Download dan de handreiking.

Download brochure
Spiral_Book_Mockup_512
Duurzame biodiversiteitsmuur
Bedrijventerrein De Run
Groen bouwen op de Zuidas
Gershwin Brothers
Daktuin in stadscentrum
Theater de Nieuwe Vorst

Meer groener bouwen

Onze klanten
  • Bouwaannemers
  • Architecten
  • Projectontwikkelaars
  • Vastgoedbeheerders

Wat kan groener bouwen voor u betekenen?

Vind onze expert bij u in de buurt
  • Groen maakt de woonomgeving leefbaar.
  • Groen maakt gebouwen en de omgeving aantrekkelijk.
  • Groen vergroot de waarde van onroerend goed.
  • Groen zorgt voor verbinding met de natuur.
  • Groen biedt duurzame oplossingen op het gebied van klimaatbeheersing en waterreductie.
  • Groen verhoogt de biodiversiteit.

Brochure Groener bouwen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw bouwproject? Download dan onze brochure Groener bouwen.

Download brochure
Square_Brochure_groener-bouwen@2x