Organisatie & Beheer

Wendy Hopmans
Wendy Hopmans

projectleider Omgevingsbeheer , idverde Advies
T: 06 10 05 89 88

Beheren is ontwikkelen

Goed beheer geeft een buitenruimte meerwaarde en zorgt ervoor dat deze gebruikt kan worden voor het doel dat u voor ogen heeft. Onze beheeradviseurs kijken vanuit de praktijk naar uw vraagstuk en vertalen dit naar de juiste instrumenten voor het bestuur, de ambtelijke organisatie en inwoners. Zo kunt u uw gewenste ontwikkelingen realiseren en ambities waarmaken.

Zeilboot
Nieuws

Aeres MBO Almere en idverde NL zetten zeil richting een circulaire toekomst met 'Sail for the Future' project

Lees meer
Gemeentelijk groen Raalte
Nieuws

Gemeentelijke vergroening: waar begin je?

Lees meer

Een greep uit onze projecten

Voorbereiding renovatie plantvakken gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Bekijk project
Gemeente Gennep draagt met ecologisch bermbeheer bij aan herstel ecosysteemdiensten, biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie
Gemeente Gennep
Bekijk project
Monitoring Spoorbermen ProRail
ProRail
Bekijk project
Kansenkaart helpt gemeente Eemsdelta bij 'haar biodiverse koers'
Gemeente Eemsdelta
Bekijk project
Herstel groene karakter Leersum na valwindschade
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Bekijk project
Geactualiseerd interactief Bomenbeleid
Gemeente Echt-Susteren
Bekijk project

Innovatieve beheercontracten

Van een traditioneel onderhoudsbestek, geïntegreerd contract op basis van UAVgc tot eenvoudige werkomschrijving, idverde Advies helpt u aan de best passende contractvorm. Of u nu wilt sturen op effecten als bewonerstevredenheid, hogere natuurwaarden of een vitaal bomenbestand, de doelen van de gebruikers staan hierbij altijd centraal. Uiteraard ondersteunen we uw organisatie in de eventuele transitie naar een nieuwe werkwijze.

Integraal werken

Steeds meer professionals werken intensief samen in de wijk. Veranderingen in organisaties zorgen voor andere taken en rollen. Belangrijk is dat u uw beheerproces hierop inricht, zodat u alle risico’s en kansen van integraal werken in beeld heeft. Onze ervaren beheeradviseurs hebben alle kennis in huis en weten welke disciplines in de openbare ruimte samenwerken. Ze helpen u ook graag bij de implementatie en uitvoering van uw werkzaamheden.

Duurzaam terreinonderhoud

Duurzaam terreinonderhoud vraagt om specialistische kennis. We helpen u graag het te beheren terrein of areaal in beeld te brengen op basis van ambities en budgetten. Waar nodig sturen we beheerzaken bij om nieuwe ambities te realiseren. We kijken daarbij naar kansen en risico’s, en denken mee in verbetering en omvorming. Wij kijken ook naar chemievrij onderhoud en social return on investment. We verzorgen daarnaast metingen voor de kwaliteit van de buitenruimte.

GIS-expertise

U wilt goed onderbouwde beslissingen nemen? En gebruikmaken van geografische informatie? Maak dan gebruik van onze GIS-experts. U kunt bij ons terecht voor het inwinnen, analyseren en presenteren van geografische data. Wij werken met diverse informatiestromen. Op strategisch niveau geven we de politiek en bestuurders inzicht en verantwoording voor keuzes. Op operationeel vlak zorgen we voor actueel areaal inzicht, kwaliteitsborging en een optimaal werkproces.

U kunt ons inschakelen voor

  • Beheerplannen voor openbare ruimte en groen
  • Geïntegreerde contractvormen (UAVgc-) en RAW-bestekken
  • Kwaliteitsinspecties en beleidsmetingen voor de openbare ruimte
  • Contractmanagement en directie UAV
  • GIS-expertise voor inwinnen, analyseren en presenteren van data
  • Organisatieadviezen voor effectief beheer

Ontmoet onze experts

Wendy Hopmans
Wendy Hopmans

projectleider Omgevingsbeheer

T: 06 10 05 89 88
E: wendy.hopmans@idverde.nl

“Het is voor mij een uitdaging om de balans te zoeken tussen overheidsambities en burgerbelangen.”
Kim Ophey
Kim Opheij

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: kim.opheij@idverde.nl

“Uw wensen vertalen naar maatwerk voor onderhoud en ontwikkeling van de buitenruimte.”
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”
Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: edwin.eding@idverde.nl

“Samen streven we naar een groene en (be)leefbare openbare ruimte.”
Al onze experts

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x