• Home
  • Compliance-regelingen

Compliance-regelingen

Binnen idverde NL zijn er diverse regelingen geformuleerd om directie en medewerkers bewust te maken en blijven van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Daarnaast wordt beschreven welke acties ondernomen kunnen/moeten worden indien (het vermoeden bestaat dat) bepaalde regels worden geschonden.

Beleid ten aanzien van gewenste omgangsvormen

In dit beleid staat wat idverde verwacht ten aanzien van de omgang met collega’s, klanten en overige mensen waarmee een medewerker tijdens zijn werk in aanraking komt (gewenst gedrag) en een uitgebreide toelichting over ongewenste omgangsvormen.

Bedrijfscode

Voor alle werknemers van idverde is de Bedrijfscode idverde NL van toepassing. Deze code is bedoeld om eenieder bewuster te maken van integer handelen. Werknemers in kaderfuncties ondertekenen de code als extra blijk van erkenning. Tevens leggen zij na afloop van ieder jaar een verklaring af omtrent het naleven van de code.

Binnen idverde NL is een Compliance Officer aangesteld die het beleid bewaakt en waar werknemers zo nodig meldingen kunnen doen die altijd onderzocht worden.

Wilt u meer weten over onze bedrijfscode?

Diana van Breugel
Diana van Breugel

Concern Controller, idverde Nederland
T: 0411 74 55 15

Klokkenluidersregeling idverde NL

Deze regeling bevat richtlijnen t.a.v. het melden van een (vermoedelijke) misstand of onregelmatigheid, de behandeling van een mogelijke melding van een misstand of onregelmatigheid en de bescherming van de melder. Denk daarbij aan situaties waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, zoals bijvoorbeeld schending van de wet of -regelgeving, (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu, het goed functioneren van idverde als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, (dreigende) verspilling van overheidsgeld.

Integriteitsbeleid t.a.v. scheiding van belang tussen idverde Advies B.V. en idverde Realisatie B.V.

Als landelijk opererend bedrijf met alle disciplines op het gebied van groenvoorzieningen, is idverde in staat om in alle facetten van groen te voorzien. Van advies, beleid en ontwerp tot aanleg en onderhoud. Door deze combinatie kunnen wij als geen ander onze klanten voorzien van passend advies en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werk.

Wij zijn ons echter zeer bewust van het feit dat in specifieke gevallen een strikte scheiding tussen de werkmaatschappijen idverde Advies B.V. en idverde Realisatie B.V. noodzakelijk is in verband met het voorkomen voor belangenverstrengeling. Hiertoe hebben wij een heel strikt beleid omtrent de scheiding van belang tussen de werkmaatschappijen, dat volledig is ingevoegd in onze werkwijzen en procedures. Een belangrijk onderdeel van het beleid is dat wij projectspecifieke belangenbeschermingsplannen maken, zodat onze klanten er op kunnen vertrouwen dat hun belangen voorop staan en worden beschermd.

Het bestaan en de werking van het beleid rondom integriteit wordt jaarlijks getoetst.

Voor nadere informatie over dit beleid kunt u terecht bij

Diana van Breugel
Diana van Breugel

Concern Controller

T: 0411 74 55 15
E: diana.v.breugel@idverde.nl

Brochure Groener leven

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde u kan bieden? Download dan onze brochure Groener leven.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leven@2x

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen