• Home
  • Projecten
  • Voorbereiding renovatie plantvakken gemeente Amsterdam

Voorbereiding renovatie plantvakken gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam | 2022 - 2024 | Amsterdam

Analyseren kwaliteit van plantvakken en opstellen nieuwe beplantingsplannen

idverde Advies is sinds het voorjaar van 2022 actief binnen een raamovereenkomst voor gemeente Amsterdam. De werkzaamheden bestaan grofweg uit het analyseren van de algehele kwaliteit van de plantvakken in de hele gemeente en van daaruit prioriteren van de aanpak van de slechte vakken inclusief het opstellen van nieuwe beplantingsplannen. idverde Advies vestiging Woerden, ’s-Hertogenbosch, Roermond en Apeldoorn werken intensief samen aan deze mooie opgave.

Meer projecten voor Gemeente Amsterdam

In Amsterdam wordt ieder jaar een derde van het groenoppervlak geïnspecteerd conform de NEN2767. Deze NEN-norm bepaalt uiteindelijk de technische kwaliteit van een plantvak, waarbij wordt gelet op criteria als bladontwikkeling, scheutlengte en kaal oppervlak. Op basis van deze criteria wordt bepaald welke maatregel nodig is om het plantvak te herstellen.

idverde Advies analyseert de NEN-uitslagen van de plantvakken met een integrale benadering door te kijken waar ‘werk met werk’ gemaakt kan worden. Zo voorkomen we dat plantvakken worden vervangen voordat andere projecten, van bijvoorbeeld verhardingen, in dezelfde straat starten. Vervolgens analyseren we de slechte plantvakken op kansen en knelpunten zoals wateroverlast of hittestress en of het plantvak onderdeel is van een ecologische of groenstructuur. Ook wordt er gekeken of een plantvak in een buurt ligt waar de gemeente extra wil vergroenen en worden politieke afwegingen meegenomen. Om uiteindelijk aan te sluiten op gemeentelijke budgetten, voegen we voor elk plantvak een vervangingsjaar toe. Hierbij houden we rekening met een gelijke werkverdeling tussen groenaannemers en de Stadsdelen van Amsterdam.

Amsterdam NEN

Het maken van de ontwerpen

Nadat de vakken zijn geprogrammeerd en goedgekeurd door de gemeente start het ontwerpproces. Dit begint met een inspectie van het groenvak om de ontwerpers de juiste informatie te geven voor een ontwerp. De bestaande situatie wordt gefotografeerd en grondslag, bestaande plantsoorten en andere bijzonderheden worden vastgelegd.

Renovatie plantvakken

De ontwerpers werken de beplantingsplannen en ontwerpen uit met de plantlijst vanuit het Puccini Handboek Groen van Amsterdam. De beplantingsplannen zijn afgestemd op gebruik en beoogd beheerniveau en er wordt altijd gekeken of er ingespeeld kan worden op klimaatadaptieve kansen. Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld:

• impuls aan biodiversiteit door soortkeuze
• veiligheid en beleving
• passend in de omgeving
• mogelijk verhelpen van of inspelen op knelpunten als hittestress en wateroverlast
• Duurzaam versterken van groenstructuren en groene levensaders

Inzicht in proces en hoogwaardige plantvakken

Alle relevante informatie verwerken we in een Web Experience. Hiermee heeft Amsterdam 24/7 digitaal inzicht in de door ons geprioriteerde en ontworpen plantvakken. We borgen dat budgetten nuttig worden besteed en leveren Amsterdam hoogwaardige en toekomstgerichte plantvakken. Zo maken we Amsterdam ieder jaar een beetje mooier.

Benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Download de brochure hieronder of neem contact met ons op!

Elwin Kok 244x244
Elwin Kok

Technisch Adviseur

T: 0348 50 71 10
E: elwin.kok@idverde.nl

“De waarde van groen als startpunt voor de inrichting en het beheer van onze toekomstige leefomgeving.”
Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: edwin.eding@idverde.nl

“Samen streven we naar een groene en (be)leefbare openbare ruimte.”
Al onze experts

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x