• Home
  • Blogs
  • Minder bomen in de stad een goed idee!
Boomtechnisch advies
Arnold Meulenbelt (180619BTL-3168A)
Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies, idverde Bomendienst
T: 06 12 51 33 10

09 mei 2023

Minder bomen in de stad een goed idee!

Bomen zijn op veel manieren waardevol. Ze geven vorm aan de stad en het landschap, zuiveren de lucht en geven verkoeling op hete dagen. Zo zijn er nog veel meer aspecten die bomen waardevol maken voor de omgeving. Deze waarden worden ecosysteemdiensten genoemd.

Het software programma i-Tree kan gebruikt worden om een voorspelling te doen over hoe de waarde van bomen zich in de toekomst zal ontwikkelen. Met behulp van deze toekomstvoorspelling kunnen keuzes gemaakt worden in het boombeheer. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden, welke bomen het waard zijn om in te investeren, welke bomen eventueel kunnen wijken en welke nieuwe aanplant nodig is om bijvoorbeeld een bepaalde bedekking aan het kroonoppervlak te realiseren of de vastlegging van koolstof te borgen.

Met behulp van i-Tree kunnen beleidsdoelstellingen en ambities vastgelegd worden. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de groei in het kroonoppervlak of bepaalde vervangingswaarden. Dit geeft niet alleen informatie over de grootte van het bomenbestand, maar ook over de kwaliteit. Zo kan met behulp van i-Tree de omslag gemaakt worden van kwantitatief naar kwalitatief sturen. i-Tree ondersteunt daarmee het realiseren van een veerkrachtig en toekomstbestendig bomenbestand.

Van kwantitatief naar kwalitatief met i-Tree

In heel veel gevallen komt het er in Nederlandse steden op neer dat met minder bomen veel meer waarde kan worden gegenereerd. Dit kan o.a. door groeiplaatsen te beschermen door ze op een beschermde kaart te zetten. Door de groeiplaatsen te beschermen is het ook logisch om hierin te investeren. In een duurzame groeiplaats kan een boom oud worden en ontwikkelen ecosysteemdiensten maximaal waardoor de waarde van de boom voor ons inwoners exponentieel stijgt.

De waarde van groen begint bij de groeiplaats!
Arnold Meulenbelt (180619BTL-3168A)
Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies, idverde Bomendienst

T: 06 12 51 33 10
E: arnold.meulenbelt@idverde.nl

“De waarde van groen begint bij de groeiplaats!”