• Home
  • Blogs
  • Effectgericht beheer: werken aan het doel van morgen
Blogs
Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 32 75 68

26 november 2019

Effectgericht beheer: werken aan het doel van morgen

We zijn allemaal druk bezig met dagelijks onderhoud in de buitenruimte. Zwerfvuil opruimen, maaien, vegen, snoeien; allemaal nodig om aan de eisen te voldoen. Maar bereiken we daarmee ook het beoogde doel? Een leefbare woonomgeving, gezonde volwassen bomen of een waardevol natuurgebied bereik je alleen door al het werk te spiegelen aan het lange termijn doel. Daarmee voer je effectgericht beheer uit.

De kern is dat regulier, dagelijks onderhoud niet bedoeld is voor de instandhouding van de huidige buitenruimte. Beheer en onderhoud is een vak, dat zorgt voor- en bijdraagt aan onze leef-, werk- en woonomgeving. Die omgeving bouwen we niet binnen een jaar op, dus is consequente aandacht en maatwerk voor de lange termijn doelen nodig. Want elke periode of elk jaar heeft de buitenruimte een andere behoefte, om de stap te maken naar het gewenste doel. Waar moet je, als beheerder van morgen, aan denken?

Volledig maatwerk

De ontwikkeling van natuur is volledig maatwerk. Hoe reageert een gebied op het uitgevoerde onderhoud? Hoe snel verschraalt de bodem bij het afvoeren van maaisel? Hoe snel ontstaat een biotoop voor waardevolle soorten om zich te vestigen? Per jaar is het van belang om te meten en te snappen in welke ontwikkelingsfase het gebied zich bevindt en wat er de komende jaren nodig is.

De ontwikkeling bepaalt het onderhoud

Ook voor bomen geldt dat de ontwikkeling van elke boom bepaalt welk onderhoud nodig is. Is de boom nog veilig? Hoe snel groeit deze? Hoe ontwikkelt de kroon zich? Bij bomen is veiligheid van de omgeving, maar ook het presteren van de boom (CO2, fijnstof afvangen, verkoelen) een belangrijk doel. En gezonde, volwassen bomen presteren het beste! Hiervoor moet per boom en per jaar onderzocht worden wat er nodig is om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling en prestatie.

En vergeet de omwonenden niet!

De behoefte en waardering van bewoners veranderen. Soms gaat dit langzaam door het veranderen van het type bewoners (door verhuizen). Maar soms veel sneller door bewustwording (groen is goed) of een externe gebeurtenis (veiligheid). Daar past vast onderhoud in meerjaren contracten niet bij. Veiligheid en veilig gebruik staan voorop. Meebewegen met prioriteiten van bewoners, maatschappelijke ontwikkelingen en maatwerk per wijk is belangrijk in het uitvoeren van de werkzaamheden is de meerwaarde die de moderne beheerder te bieden heeft. Weten wat er speelt en hoe hierop het werk aan te passen is essentieel.

Effectgericht beheer is het belangrijkste gereedschap voor de beheerder van morgen. Met het dagelijkse beheer en onderhoud in de hand wordt gewerkt aan de doelstellingen van overmorgen.

Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 32 75 68
E: lars.tamboer@idverde.nl

“Met innovatieve oplossingen geef ik invulling aan de groene uitdagingen van de toekomst.”