Boomziekten & -aantastingen
10 mei 2021

Kijken, kijken, niet kappen

De ontwikkeling van essentaksterfte blijft ons ieder jaar verrassen. In 2014 was de ziekte overal in Nederland aanwezig en de schade aanzienlijk. We dachten toen dat bijna elke es zou gaan sterven. In de daaropvolgende jaren werden de berichten er niet positiever op. Sindsdien hebben we de essen in verschillende Nederlandse steden nauwlettend in het oog gehouden, om de ontwikkeling van essentaksterfte bij individuele bomen in allerlei soorten en maten te volgen.

En wat blijkt? In ieder geval is het beeld in stedelijk gebied lang niet zo dramatisch als in essenbossen. Een aantal essensoorten lijkt niet of in beperkte mate te worden aangetast door deze schimmel. Een groot deel van de inheemse essen in steden is na al die jaren niet of slechts in lichte mate aangetast. Natuurlijk staan er exemplaren tussen die jaarlijks verder aftakelen en uiteindelijk verwijderd moeten worden omdat de boom niet meer aan het eindbeeld voldoet of de veiligheidsrisico’s te groot worden. Alleen jonge bomen kunnen volledig door de ziekte volledig afsterven. Bij volwassen bomen zijn het vooral de secundaire aantastingen die voor sterfte zorgen. Met name de honingzwam speelt hier een grote rol in. Blijkbaar is dit in stedelijk gebied een minder groot probleem en blijft het meestal bij taksterfte. Niet voor niets zijn we het in 2012 essentaksterfte gaan noemen en geen essensterfte of essenziekte!

Is het dan wel terecht om grootschalig in te grijpen en massaal “zieke” essen te kappen? Uit onze jaarlijkse inspecties blijkt dat de meeste essen in het stedelijk gebied nog lang niet ten dode zijn opgeschreven! Door de droogte van de afgelopen jaren lijken ontwikkeling en verspreiding van de ziekte gestagneerd te zijn; veel essen laten juist herstel zien. Wat ons betreft kunnen de meeste essen in de stad dus voorlopig duurzaam worden behouden. Ook blijkt steeds maar weer dat essentaksterfte niet altijd de veroorzaker is van “taksterfte”. Zeker in het stedelijk gebied wordt taksterfte bij essen vaak veroorzaakt door een beperkte en slechte groeiplaats en daardoor verminderde conditie van de boom. Bovendien kunnen andere ziekteverwekkers een rol spelen: hierover is nog te weinig bekend en dat moet worden onderzocht! Zo veel mogelijk essen laten leven. Dat is ons advies. Kijken, kijken, niet kappen!

Dit opinieartikel is ook gepubliceerd in het vakblad Groen (editie april, 2021).

Boomziektekalender

Duurzaam en efficiënt boombeheer vraagt om een gedegen en planmatige aanpak. idverde Bomendienst is dé specialist voor bomen. We staan u actief bij met advies, verzorging en ziektebeheersing. Op alle dagen van het jaar. Dankzij deze kwartaalkalender boomziekten en -aantastingen ziet u in één oogopslag wat wanneer uw aandacht vraagt.

Elk seizoen heeft zijn eigen aandachtspunten. Via de kleurenkaart in de kwartaalkalender ziet u direct op welke boomziekte of -aantasting u alert moet zijn. Elk kwartaal maken wij een update van de kalender en de verschillende boomziekten en -aantastingen.

Boomziektekalender

Wilt u meer weten over boomziekte en -aantastingen in kwartaal 2? Download dan onze kalender.

Download brochure
test test
Overzicht - Blog Robert Prins - Kijken kijken niet kappen

Stel mij een vraag