• Home
  • Blogs
  • Vaste planten zorgen voor Groener werken!
Vaste planten
Martin Wigger
Martin Wigger

Adviseur Business, Industrie en Zorg, idverde Realisatie
T: 06 82 48 14 52

26 mei 2021

Vaste planten zorgen voor Groener werken!

‘Steeds meer bedrijven kiezen voor het vaste plantenconcept van idverde NL en profiteren van de lage beheerkosten tegen een hoge gastbeleving’

De tuin en buitenruimte zijn het visitekaartje voor uw bedrijf. Een verzorgde en duurzame indruk van de buitenruimte geeft een positieve impuls aan de uitstraling en het imago.

Steeds meer bedrijven zoeken een invulling voor de dienstverlening die bijdraagt aan de criteria duurzaamheid, kostenbewust en innovatief. Naast deze criteria staat de gastbeleving centraal. Door een veranderende functie van kantoren en de buitenruimtes hiervan, zal de invulling ook mee veranderen. Het kantoor en de buitenruimte wordt een omgeving waar medewerkers, klanten en relaties elkaar ontmoeten. Een plek waar je met een goed gevoel bezoekers kan ontvangen en waar medewerkers in een groene omgeving kunnen ontspannen en werken.

Hoe kan je als bedrijf deze ontmoeting zo goed mogelijk faciliteren, rekening houdend met de criteria duurzaamheid en innovatief, en ook de kosten beheersbaar houden? Een deel van de oplossing is het toepassen van het vaste plantenconcept van idverde NL: Fleurons!

Gastbeleving

Het laatste jaar is de aanpak en invulling van de buitenruimte van bedrijven veel veranderd. De komende jaren zal de verandering zich blijven voortzetten. Zo wordt er steeds meer duidelijk dat de functie van kantoren en de omgeving ervan veranderen. Een kantoor met veel ruimte voor ontmoeting en samenwerking is het nieuwe normaal. De buitenruimte speelt hier een cruciale rol in en biedt de kans om sociale contacten te faciliteren.

Het vaste plantenconcept Fleurons! speelt een belangrijke rol bij de omvormingen en duurzame ambities. Groen in en om het kantoor en andere werkplekken is goed voor het klimaat en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden en gastbeleving van medewerkers en bezoekers. Door het toepassen van het vaste plantenconcept creëer je een kleurrijke en hoogwaardige aantrekkelijke uitstraling binnen één groeiseizoen. Uit onderzoek komt naar voren dat een groene omgeving ten aanzien van een stenige omgeving aanzet tot meer sociaal contact. Door de veranderde functie van het kantoor en in veel gevallen een lagere bezettingsgraad van het kantoor, kan het omvormen van parkeergelegenheden naar groene werk- en buitenomgeving een mooie kans zijn. Een lagere bezettingsgraad van het kantoor resulteert door de verminderde rijbewegingen direct in hogere onkruiddruk op de verhardingen en vergroot daarmee de onderhoudsfrequentie. Hierdoor biedt omvorming van het parkeerterrein en toepassing van vaste planten een goede kans om medewerkers buiten te verbinden, de biodiversiteit een impuls te geven en de onderhoudskosten van het terrein te beheersen.

Blog Martin Wigger - Vaste planten 2

Duurzaamheid

Tussen 2016 en december 2020 was een verbod op pesticiden van kracht. Afgelopen december 2020 heeft de rechtbank dit verbod opgeheven. Dit maakt het weer mogelijk om onkruid te beheersen door het toepassen van pesticiden zoals glyfosaat. idverde NL zweert chemische bestrijding onkruid af. Door verharding chemisch te bestrijden, verdwijnt namelijk bijna 90% van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater, plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen. Daarom blijven wij als idverde NL chemievrije onkruidbestrijding toepassen omdat dit beter is voor milieu, mens en dier.

Het toepassen van het vaste plantenconcept is een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing met betrekking tot het beheersen van het onkruid op het terrein. Door een juiste plantenkeuze en juiste bewerking van de bodem verklein je de onkruiddruk op het terrein.

Na de winter worden de vaste planten in een werkgang kort gemaaid en vermulchd. Het mulch zorgt in het voorjaar voor minder onkruid en als voeding voor de planten en bodemleven. Duurzaam beheer met meer groenbeleving!

Blog Martin Wigger - Vaste planten 1

Optimale soortensamenstelling

Door een uitgekiend gebruik van plantensoorten in de verschillende samenstellingen dragen de concepten ook bij aan een financieel voordeel. Watergift is niet nodig en hierdoor wordt de buitenruimte toekomstbestendiger. Door de explosieve groei van de planten verdicht het plantvak snel en is onkruid aanzienlijk minder aanwezig en zichtbaar. Hierdoor houd je een aantrekkelijke en uitnodigende uitstraling van de buitenruimte tegen zeer lage onderhoudskosten.

Een mooie groene kans, die verbinding en gastbeleving optimaliseert tegen verlaagde en/of gelijkblijvende kosten. Die kans laat je toch niet liggen?

Martin Wigger
Martin Wigger

Adviseur Business, Industrie en Zorg, idverde Realisatie

T: 06 82 48 14 52
E: martin.wigger@idverde.nl