Groenbeleid & Strategie
10 oktober 2018

Waarde van Groen werkt!

Groen geeft meerwaarde aan onze leefomgeving, steeds meer onderzoek laat dit zien. Toch wordt er nog weinig vanuit de maatschappelijke baten geïnvesteerd in groene oplossingen. Vreemd eigenlijk, want met de kennis over de waarde van groen wordt het heel duidelijk waar de optimalisatiekansen liggen. En die kansen willen we natuurlijk graag benutten!

Op gevoel adviseren en ontwerpen we altijd al voor een groenere en leefbare omgeving. Maar door de groene ingrepen concreet af te stemmen op de optimale maatschappelijke waarde kunnen we nu aantonen en inzichtelijk maken dat het stimuleren van vergroening niet alleen geld kost, maar daadwerkelijk ook opbrengsten genereert.

BTL Advies houdt zich intensief bezig met het vertalen van inzichten over de waarde van groene ingrepen naar concrete verbetermaatregelen. Hiervoor worden de inspanningen van drie modellen gecombineerd: de door TEEB-stad tool, de Atlas Natuurlijk Kapitaal en i-Tree ECO verzamelde gegevens. Het doel is om dit steeds uit te breiden met de meest actuele input. Hiermee kan voor zowel bestaande als te ontwikkelen locaties de optimale maatschappelijke waarde benaderd worden én aangegeven worden welke groene maatregelen nodig zijn om die waarde te bereiken.

De optimale waarde van groene ingrepen is van diverse factoren afhankelijk. Het interpreteren van de locatie, beschikbare kerngetallen en gegevens om te komen tot een optimale waardevolle groene omgeving is een vak apart.

Blog_WaardevanGroen_1080

In de praktijk zijn er daarom veel collega’s betrokken om ervoor te zorgen dat in het beleid, beheer en ontwerp de waarde van groen optimaal wordt benut. Beleidsadviseurs van BTL Advies verkennen de optimalisatiekansen en sturen op duurzaam groenbeleid door de waarde van groen te implementeren in beleid voor gemeenten en andere overheden. Onze tuin-landschapsontwerpers verwerken de optimalisatiemogelijkheden tot aansprekende en verrassende ontwerpen. De beheeradviseurs implementeren maatregelen om aan te sluiten bij de optimale maatschappelijke waarde van de omgeving. Inzicht in de waarde van groen helpt de opdrachtgever duurzamere keuzes te maken waarmee het stedelijk groen optimaal wordt ingezet voor zowel natuur als de maatschappij.

Sterrenburgpark Dordrecht - 890

Stel mij een vraag