Duurzaam terreinbeheer

BrabantWonen
Onze expertises
BrabantWonen | 2018 - 2019 | Regio Oss / Den Bosch

Opstellen nieuw groenonderhoudscontract

In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen heeft idverde Advies de ca. 150 tuinen van Brabant Wonen geïnventariseerd en een groenonderhoudscontract opgesteld. De corporatie wil naast efficiënter beheren en kosten besparen ook meer uit haar groenvoorzieningen halen. Zo zijn het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, het optimaliseren van goede groenvoorzieningen voor zorg en welzijn en het toekomstbestendig inrichten van tuinen belangrijke doelen in deze opgave.

Meer projecten voor BrabantWonen

(Beheer)gegevens op orde

De basis voor duurzaam terreinbeheer zijn betrouwbare beheergegevens. Daarom is gestart met een kwantitatieve- (Hoeveel heb ik en waar ligt het?) en kwalitatieve inventarisatie (Wat is de staat van het groenobject?) van de tuinen. Tijdens deze inventarisatie is aandacht besteed aan meerdere onderwerpen. Zo leveren de resultaten uit de inventarisatie input voor het onderhoudscontract, het Meerjaren onderhoudsplan van de tuinen en een overzicht en doorrekening van de onderhoudskosten per locatie. De resultaten zijn actuele beheerkaarten van de tuinen en een database met hoeveelheden en administratieve gegevens van de groenobjecten.

Project - Duurzaam terreinonderhoud

Groenonderhoud op planmatige wijze

Voorheen werd groenonderhoud op de locaties voornamelijk ad hoc uitgevoerd. Dit had als gevolg dat veel tijd werd besteed aan communicatie met groenaannemers en administratieve werkzaamheden. Door alle locaties van BrabantWonen in één contractvorm op de markt te brengen, wordt groenonderhoud op planmatige wijze uitgevoerd met prijsafspraken die vooraf zijn vastgesteld. Belangrijk speerpunt van BrabantWonen in dit contract is de hoge mate van SROI-inzet (minimaal 30% inzet). Voordelen voor BrabantWonen met het vernieuwde contract zijn onder andere:

  • efficiënt beheer;
  • minimale communicatie en administratie;
  • kostenbesparend door de grote omvang van werkzaamheden;
  • optimalisatie groenvoorziening, door vooraf bepaalde afspraken.

Het vervolg

Bepalen van de waarde van groen: de groene ruimte heeft een bepaalde waarde. Groen draagt bij aan een gezonde leefomgeving, reductie van fijnstof en een verhoogde woningwaarde. idverde Advies heeft hiervoor een model ontwikkeld, waarmee we in staat zijn deze factoren te berekenen. Met de resultaten uit de inventarisatie zijn we in staat deze waarde van groen te bepalen en optimaliseren.

Berekenen CO2 uitstoot van de terreinen: BrabantWonen heeft de doelstelling om CO2 neutraal te worden. De groene ruimte binnen de tuinen dragen bij aan CO2 reductie. Wij berekenen wat de huidige CO2 uitstoot is en wat aan areaalwijziging nodig is om CO2 neutraal te worden. Tevens berekenen wij de investering die hiervoor nodig is.

Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer & coördinator GEO-informatie , idverde Advies

Stel mij een vraag