Gemeente Tilburg gaat voor een groene binnenstad

Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg | 2020 - 2023 | Tilburg

Groene make-over

De komende jaren krijgen verschillende straten in de Tilburgse binnenstad een groene make-over! De gemeente en idverde NL vormen samen een bouwteam en hebben als doel voor ogen om uiterlijk in 2023 de binnenstad te vergroenen. Hierdoor wordt de binnenstad klimaatbestendiger en leefbaarder gemaakt en wordt de biodiversiteit verhoogd.

Meer projecten voor Gemeente Tilburg

Klimaatverbetering in de binnenstad

De binnenstad van Tilburg kent veel bestrating en minder groen vanwege dichte bebouwing. Temperaturen kunnen hierdoor in het centrum hoog oplopen. De binnenstad bestaat voor 90% minder uit groen vergeleken met de rest van de stad. Daardoor loopt ook het regenwater minder goed weg, wat bij hevige regenbuien kan leiden tot wateroverlast. Dat kan zorgen voor schade. ‘’De gemeente Tilburg wil hier snel verandering in brengen door de binnenstad te vergroenen. Groen warmt minder snel op dan bestrating en via de plantvakken kan het water langzaam de bodem inzakken’’, aldus wethouder Mario Jacobs (openbare ruimte en binnenstad): “Een groene omgeving is klimaatadaptiever en biodiverser. Meer groen zorgt voor een hogere leefbaarheid en bovendien ziet het er ook nog aantrekkelijker uit.”

Meerjarenplan: 40 straten vergroenen in Tilburg

Eind 2020 heeft gemeente Tilburg de uitvraag in de markt gezet om 40 straten in de binnenstad van Tilburg te vergroenen. Bijzonder hieraan was dat de vraag vooral werd gegund op kwaliteit om de beste partij voor deze opgave te selecteren. Het plan van aanpak van idverde NL werd het hoogst beoordeeld, waardoor idverde NL de opdracht heeft gekregen! ‘’Een mooi begin van 2021’’, aldus Dennis van Heumen, Projectleider idverde NL.

Invulling project

De komende maanden vormen de gemeente Tilburg en idverde NL een bouwteam en gaan ze samen intensief aan de slag om voor alle 40 straten een ontwerp te maken met een groene invulling. Vanuit de kansenkaart van de gemeente gaat het bouwteam aan de slag met het vergroten van plantvakken, het aanleggen van extra geveltuinen, het planten van nieuwe bomen, groeiplaatsverbetering van bestaande bomen en nog andere vergroeningsmogelijkheden. In het centrum ligt de grootste uitdaging om straten een groene make-over te geven, omdat de ruimte in en boven de grond onder druk staat door het intensief gebruik. Out of the box denken is hierbij erg belangrijk! En samenwerking met bewoners is cruciaal bij het vergroenen van het centrum. Er wordt dan ook een uitgebreid participatie-traject opgestart voor de inwoners en bedrijven in de binnenstad.

Planning meerjarenplan

Wanneer de ontwerpfase is doorlopen en er een RAW-bestek is opgesteld starten de eerste werkzaamheden in de winter van 2021. Daarna gaat het bouwteam nog twee jaar aan de slag zodat in 2023 alle 40 groene straten in de binnenstad van Tilburg zijn gerealiseerd.

Untitled-4
Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

Stel mij een vraag