• Home
  • Projecten
  • Herinrichting (ontmoetings)pleinen mfa De Hege Seis

Herinrichting (ontmoetings)pleinen mfa De Hege Seis

mfa De Hege Seis
Onze expertises
mfa De Hege Seis | 2022 | Westereen

Groene pleinen

In Westereen is in 2015 een nieuwe MultiFuntionele Accommodatie (mfa) opgeleverd: De Hege Seis. Hierin huisvesten twee basisscholen, kinderopvang Peuterhonk (Kid First), een BSO, een activiteitencentrum en bibliotheek Noord Fryslân. De buitenruimte was destijds minimaal aangepakt. Maar nu is het tijd om ook deze opnieuw in te richten, zodat het een verlengde wordt van het gebouw en bijdraagt aan een betere biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid.

In de tussentijd heeft mfa De Hege Seis niet stilgezeten en zijn ze op zoek gegaan naar sponsoren, hebben ze donaties opgehaald en vrijwilligers aangehaakt. Dit om de buitenruimte te vergroenen voor meer beleving! idverde NL is aangehaakt voor het ontwerp en de realisatie. De pleinen worden 9 december 2022 opgeleverd. Vanaf dan kunnen jong en oud er met veel plezier gebruik van maken.

Participatie

Op basis van het speelconcept van idverde NL en de wensen van de kinderen, medewerkers, ouders, verenigingen en omwonenden heeft idverde Advies, vestiging Apeldoorn het ontwerp gemaakt. De basis van het ontwerp vormde het schetsontwerp wat de scholen al hadden gemaakt. De nieuwe inrichting sluit aan bij het inspirerende onderwijs van de scholen, stimuleert bewegend leren en laat kinderen natuur ervaren en beleven, doordat er groen wordt toegevoegd. Niet alleen de scholen, maar de hele gemeenschap (van dagbesteding, jeugd, en ouderen tot sportverenigingen) kan gebruikmaken van de nieuwe groene buitenruimte.

Tijdens het project is ook de kinderraad betrokken. Zij hebben meegedacht in het ontwerp, maar ook zijn ze gaan kijken tijdens het proces van plan naar aanleg. Ook gaan ze nog op bezoek bij de fabriek van speeltoestellenleverancier BOERplay, waar hun speeltoestellen op maat zijn gemaakt.

Herinrichting van drie pleinen

idverde Realisatie, vestiging Heerenveen is in september gestart met het herinrichten van de buitenruimte, welke is opgedeeld in drie pleinen: Doarpsplein, CBS De Boustien en IBS It Pompeblêd.

Allereerst zijn de tegels verwijderd en is de infra en het straatwerk opnieuw aangelegd. Vervolgens is gestart met het realiseren van de speeltoestellen, natuurlijke speelaanleidingen, valondergronden, gymobstakels, sporttoestellen en waterspeelplekken. Nadat alle speeltoestellen en speelaanleidingen geplaatst waren, is het groen toegevoegd.

Er zijn zestien verschillende nieuwe bomen geplant met een afwisseling van sierwaarde. Hierbij is gekozen voor bomen die goed over verharding kunnen zoals een Acer Rubrum, Liquidambar styraciflua, Malus toringo ‘Brouwers Beauty’ etc.. Zo hebben de Acer en Liquidambar een mooie rode herfstkleur en de Malus geeft kleine sierappeltjes in het najaar.

Verder zijn er speelheuvels gerealiseerd met diverse soorten heesters. Hierbij is gekozen voor een mix van bloeiende- en eetbare beplanting, wat tevens educatief kan worden ingezet. Tot slot zijn er hagen toegevoegd. Ook hierbij is afgewisseld in kleur en soort voor een aantrekkelijk en groen schoolplein.

Ontwerp

Groen draagt bij aan ontwikkeling

Uit diverse studies blijkt dat spelen in het groen bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling. Het maakt kinderen bewuster van hun omgeving, leert ze hun eigen identiteit te ontdekken en het bevordert samenspel. Een goed ingericht (groen) plein daagt kinderen uit om meer te bewegen, prikkelt de fantasie en draagt bij aan een gezonde leeromgeving. Maar ook helpt groen bij klimaatoplossingen zoals het opvangen van regenwater en natuurlijke verkoeling tijdens warme zomerdagen.

Naast dat het schoolplein dient om pauze te houden is er daarom gekozen om op het Doarpsplein een buitenleslokaal te realiseren. Leerkrachten hebben dan ook de mogelijkheid om buiten hun lessen te verzorgen.

Pieter Jan Lourens
Pieter Jan Lourens

Productmanager Business, Industrie en Zorg, idverde Realisatie

Stel mij een vraag